2011-01-20 17:16:08

EU:s parlamentsledamöter har skrivit ett förslag till en gemensam resolution om religionsfrihet


(20.01.11) EU:s parlamentsledamöter har skrivit ett förslag till en gemensam resolution om religionsfrihet och skydd av kristna över hela världen. Den fördömer "den senaste tidens attacker mot kristna samfund i flera länder" och "varje handling av våld mot kristna och andra religiösa samfund, liksom varje form av diskriminering och intolerans baserad på religion eller tro".I det långa dokumentet konstaterar Europaparlamentet att de är oroade över att de kristna flyr från flera stater, och de uttrycker sin oro över den pakistanska hädelselagen. Dokumentet betonar flera fall av våld i världen och "uttrycker allvarlig oro över missbruket av religionen av dem som begår terrordåd i många regioner" och ”utnyttjandet av religionen i flera politiska konflikter".Sedan uppmanar den Europarådet, EU kommissionen och unionens representant för utrikesfrågor att koncentrera sig mer på "problemet med religionsfrihet och trosfrihet och av situationen för religiösa samfund, inklusive kristna, i avtal och samarbete med andra länder". Parlamentet uppmanar unionens representant för utrikesfrågor att "omgående utveckla en EU-strategi rörande den mänskliga rättigheten till religionsfrihet och som kommer att innehålla en förteckning över åtgärder mot de stater som medvetet underlåter att skydda religiösa bekännelser".  
All the contents on this site are copyrighted ©.