2011-01-20 16:17:35

Boken "Världens Ljus" - påven i intevju - har sålt 1 miljon exemplar. Catholica publicerar den på svenska


(20.1.11) Breven har strömmat in till Vatikanens bokförlag Libreria Editrice Vaticana, sedan de publicerade boken ”Världens Ljus”, där den tyske journaliste Peter Seewalds intervju med Påven Benedictus XVI har publicerats ordagrant. Don Giuseppe Costa som är bokförlaget direktör, har i sin tur intervjuats av Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano igår, 2 månader efter det att boken kom ut, och han säger: "Bokens framgång är inte bara kvantitativ utan även kvalitativ. Många läsare, även många icke-kristna har känt behov av att tacka, efter att ha läst boken. Det kvalitativa är att bokens enkla och direkta ton fångar läsaren. Men den är även djärvt okonventionell i ordets fulla mening, och den ingår inte pakt med tidsandan”, säger don Costa och påminner om att om människan har en inbodd längtan efter sanning, finns det alltid något i henne som motstår eller emotsätter sig tidens anda.

Men på två månader har även försäljningssiffrorna stigit högt. Sedan den 20 november har 1 miljon kopior sålts; två upplagor och den tredje i tryck; fjorton avtal med andra förlag och pågående förhandlingarna att publicera översättningar till elva andra språk, bland andra svenska.

Texten i ”Världens Ljus” är resultatet av tjugo timmar konversation med Peter Seewald som ställde frågor till påven om varje aspekt av livet, under sex dagar i somras mellan den 26 -31 juli. Don Costa berättar att från början var det tänkt att frågorna skulle vara knappt hundra men i boken är de över tvåhundra, vilket bidrar till att man läser den snabbt, och flytande. På detta sätt fanns det ingen anledning till att försöka förkorta texten. Det som är slående i texten är att den inte bara innehåller frågorna som Seewald ställer till påven, utan även frågorna som påven ställer till Gud.

”Man skulle kunna säga att ledmotivet i boken är jagets relation till Gud. De vackraste sidorna i boken är de då påven visar sin personliga relation med Gud, men boken försummar inte viktiga aktuella ämnen, såsom relationen mellan människan och skapelsen, eller den nuvarande situationen i kyrkan. Och när påven pekar på problemen är det alltid med tanke på ytterligare tillväxt.”, förklarar Don Costa. ”Väl synligt i texten är att när något fördöms är det för syndarens livs skull”.

I denna bok blir påvens mänsklighet tydlig, och hans extraordinära frihet – han drog sig inte för att svara på någon fråga.”, avslutar Don Costa som tror att boken kommer att bli vad han kallar en ”longseller”, den kommer att sälja länge. ”Även icke kristna uttrycker sin uppskattning över boken. Jag blev särskilt rörd av ett tackbrev från en judisk författare i Milano, som var rörd över klarheten och enkelheten i påvens svar.

Översättningen av boken ”Världens Ljus” till svenska är på gång, och bokförlaget Catholica informerar att från och med mitten på mars kommer den att finnas att få tag på i bokhandeln och via hemsidan www.catholica.se.
All the contents on this site are copyrighted ©.