2011-01-19 14:42:00

Enhetens 4 pelare - påvens audiens om kristen enhet


(19.01.11) Vi befinner oss i böneveckan för kristen enhet och under dagens audiens gjorde påven ett uppehåll från sin katekes om kvinnliga helgon och gjorde istället en överblick på det som han kallade enhetens fyra pelare, som påven säger var synliga i den tidiga kyrkan. Temat på veckan i år är taget ur Apostlagärningarna: ”de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.”(Apg 2:24)

”Årets tema, sa påven, ger oss möjlighet att studera de fyra grundläggande pelarna. Den första pelaren är trohet till evangeliet om Jesus Kristus som proklamerades av apostlarna. Den andra är den broderliga gemenskapen, som man i samtiden kan se i den växande ekumeniska vänskapen mellan kristna. Den tredje är att bryta brödet. Att vi inte kan dela Eukaristbordet påminner oss om att vi idag är långt ifrån den enhet som Kristus vill se i sina efterföljare, och detta är ett incitament till större ansträngningar för att undanröja varje förhinder till enhet. Slutligen bidrar bönen själv med att vi inser att vi är barn till en himmelsk Fader, kallade till att förlåta och försonas.””Låt oss under denna vecka be om att alla kristna växer i trohet till evangeliet, i broderlig enhet och i missionsiver, för att ena alla män och kvinnor i Kristi kyrkas frälsande enhet.” När påven hälsade till de engelsktalande pilgrimerna tackade han kören från Finland för deras lovsång till Gud, och han åberopade Herrens glädje och frid till de samlade åhörarna.Bland de italienska deltagarna vid dagens audiens fanns en förening ”Barn i himlen, vingar mellan himmel och jord”, med föräldrar som förlorat sina barn i bilolyckor. Påven uppmärksammade deras lidande och uppmuntrade dem till att vinna över desperationen och förtvivlan, och istället förvandla lidandet till hopp, "som Maria vid korsets fot”, och sedan riktade påven sina ord till ungdomarna.”Jag vill särskilt uppmana er ungdomar att i er ålders gränslöshet, till att inte missbedöma riskerna och till att agera med försiktighet och ansvarskänsla, särskilt när ni kör bör ni vara varsamma om ert liv och andras.”, sa påven och avslutade med att rikta en särskild bön till de avlidna ungdomarna.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.