2011-01-17 16:20:52

Benedictus XVI tog emot de styrande i Neokatekumenatrörelsen


(17.01.11) Benedictus XVI tog på måndagen emot de styrande i Neokatekumenatrörelsen, tillsammans med många seminarister och familjer som är medlemmar. Neokatekumenatrörelsen började i Madrids fattiga förorter på 1960-talet, när den unga spanska konstnären Francesco "Kiko" Arguello började predika evangeliet för människorna i slummen i Palomeras Altas, tillsammans med en kvinna, Carmen Hernandez.

Neokatekumenatrörelsen växte och expanderade snabbt och blev en väg mot återupptäckten av dopets makt och nåd bland kristna familjer som levde i ett allt mer sekulariserat kulturklimat. ”Vägen”, som den kallas i dagligt tal, driver ett utbrett missionsarbete. Många familjer som är knutna till rörelsen erbjuder sig att resa till främmande länder för att predika evangeliet genom inrättandet av nya kommuniteter.

I sina ord till rörelsens ledare, hyllade Benedictus XVI dessa hundratals "missionsfamiljer", för deras vilja att avstå från bekvämligheter såsom sina vänner och bekanta omgivningar för att hjälpa församlingar i svårigheter över hela världen. Den Helige Fadern tackade också de mer än 2000 seminartisterna i rörelsens ”Redemptoris mater” seminarier i Rom och i världen och underströk att de är ett starkt tecken ”på den frukt som kan födas genom återupptäckten av dopets nåd.”

Påven sade att ”i över fyrtio år har Neokatekumenatrörelsen bidragit till att förnya och förstärka den kristna initieringen i församlingar och stift. Detta genom att främja ett successivt och radikalt återupptäckande av dopets rikedom, att hjälpa människor att njuta av gudomligt liv, det himmelska livet som Herren har öppnat för oss genom sin inkarnation, genom att komma bland oss och födas som en av oss".

Påven underströk under sitt tal att rörelsen är en del av den universella Kyrkan. Påven kallade ”Vägen” en "Guds gåva för Kyrkan" som "har placerats i biskopens tjänst som en av stiftens medel att främja den Kristna initieringen och den pågående utbildningen i tron". ”I hans första möte med er 1974”, tillade påven, ”påminde min företrädare, Guds tjänare Paulus VI, att er tjänstgöring "kan förnya dagens kristna samfund, i deras mognad och förankring i tron, som i den tidiga Kyrkan uppnåddes under dopets förberedelsetid". 
All the contents on this site are copyrighted ©.