2011-01-14 10:17:12

Man vill destabilisera Nigeria säger ärkebiskopen i Jos


 Ärkebiskopen i Jos i Nigeria, mons. Kaigama, talar i en intervju om attackerna mot de kristna i december. ”Det handlade om en attack mot kristendomens symboliska platser. Till skillnad mot tidigare incidenter som hade andra orsaker så var attackerna som utfördes i Jul religionsrelaterade”.

På Julafton träffades några platser i Jos av en rad explosioner som orsakade tiotals dödsoffer och minst ett hundratal skadade. Och de följande dagarna attackerades flera kristna kultplatser av beväpnade män i Maiduguri-området i nordöstra Nigeria, vilket medförde ytterligare dödsoffer. Den islamistiska sekten Boko Haram har påtagit sig ansvaret för dessa angrepp. Våldet har inte skonat den federala huvudstaden Abjuja, där på Nyåret en bomb exploderade på marknadstorget och orsakade minst fyra döda och tiotals skadade.

”Det är, dock, nödvändigt att vara försiktiga med förhastade slutsatser”, säger mons. Kaigama. ”Därför anser jag att myndigheterna skall utföra en grundlig undersökning utan att utesluta någon ledtråd för att få klarhet över de sista händelserna som inträffat i flera områden i Nigeria - från attackerna mot de kristna kyrkorna i Maiduguri till incidenterna i Jos och attentatet i Abuja.

Mitt intryck är att dessa våldsaktioner tillhör en plan för destabilisering av Nigeria och att någon utifrån landet håller på att underblåsa osämjan. Det är en känsla som grundar sig på några fakta. Jag märker två fundamentala skillnader mellan angreppen i Jul och sammandrabbningarna som ägde rum i Jos-området förra våren. Stridigheterna i Jos och omgivningar var inte endast religionsrelaterade utan de berodde även på andra orsaker - såsom frustreringen för de arbetslösa ungdomarna, rivaliteten mellan jordbrukare, de etniska spänningarna mellan urinvånare och invandrare från andra områden i Nigeria.

Attackerna i Julas har däremot en klar religiös innebörd, för man ville angripa kristendomens symboler under dess heliga högtid. Och medan man i de tidigare attackerna använde sig av skärvapen och något gevär, så använde man nu senast explosiva ämnen. Bomberna hade antagligen tillverkats på platsen, men jag frågar mig vem som har lärt gärningsmännen att tillverka dem. Därför tror jag att det är någon utanför Nigeria som ligger bakom de sista händelserna”.All the contents on this site are copyrighted ©.