2011-01-14 16:06:07

Johannes Paulus II Saligförklaras den 1 maj 2011, på den Gudomliga Barmhärtighetens söndag


(14.01.11) Idag jublar många troende i världen, över att påven Benedictus XVI godkänt dekretet på miraklet som öppnar vägen för Guds Tjänare påven Johannes Paulus II:s saligförklaring. Miraklet skedde genom Johannes Paulus II:s förbön, då en nunna med Parkinson bad om hans förbön om hjälp, och blev fullkomligt frisk. Det var under en privat audiens med helgonkongregationens prefekt kardinal Angelo Amato, S.D.B, på fredagsförmiddagen som det, som många väntat på, blev officiellt, och den 1 maj 2011 saligförklaras den förre påven i Vatikanen i Rom.

”Kyrkan erkänner det enastående vittnesbörd som Karol Wojtyla gav och den förebild han är på kristet liv, han är en vän och en advokat som hjälper människor på vandring att vända sig till Gud och att möta honom.”, skriver Fader Lombardi i Vatikanradions ledare Octava Dias denna vecka. ”Att dra uppmärksamheten till oss idag är inte endast Johannes Paulus II:s extraordinära verk, utan verkens andliga källa, hans tro, hans hopp och hans kärlek.”

Verken är att beundra, eftersom de just är ett uttryck för djupet och ärligheten i hans relation till Gud, i hans kärlek till Kristus och alla människor, med början till de fattiga och svaga, och hans relation, en sons, till Jesu moder. Vi minns honom under hans djupa och långa meditation i bön; hans önskan att fira och förkunna Jesus mänsklighetens frälsare och återlösare, att göra honom känd och älskad av unga och hela världen; i hans sätt att känslosamt umgås med sjuka och lidande; och besöka de människor som är i störst behov av mat och rättvisa, och slutligen, i sina sanna och tålmodiga erfarenheter av personligt lidande, sjukdomen som han levde i tron, inför Gud och inför oss alla.

Hans liv och hans pontifikat, präglades av passionen att låta världen som befann sig i millenieskiftets tragiska historia, lära känna den tröstande och inspirerande storheten i Guds Barmhärtighet. Så, med rätta gläds vi över den högtidliga saligförklaringen på den dag som hans vilja var att hela kyrkan vände sin blick och sin bön till den gudomliga Barmhärtigheten.

I år infaller nämligen den första söndagen efter påsk, den första maj. Denna söndag bär namnet ”in albis”, efter det latinska ordet alba som är den långa vita linneklädnad de nydöpta bär under dopet på påsknatten. Numera bär även söndagen benämningen den Gudomliga Barmhärtighetens söndag, vilket påven Johannes Paulus II beslutade i samband med kanoniseringen av den Heliga Maria Faustina Kowalska, den 30 april år 2000. Det var efter den första vespern till denna söndag som Johannes Paulus II gick bort.

Som vi vet påbörjades saligförklaringsprocessen, tack vare påvlig dispens, före de fem år från efter bortgången, som de gällande normerna kräver. Denna åtgärd begärdes på grund av den imponerande rykte om helighet i påven Johannes Paulus II liv, död och efter döden. För övrigt observerades i fullo de kanoniska bestämmelserna om de vanligaste orsakerna till saligförklaring och helgonförklaring.

Med tanke på saligförklaring undersökte Kongregationen för helgonprocesser, Syster Marie Simon Pierre Normand, tillfrisknande från Parkinson och detaljerade rättsmedicinska undersökningar tydde på att hennes tillfrisknande var vetenskapligt oförklarlig, och den 11 januari förklarades Syster Marie-Simons mirakulösa helande bero på hennes tillitsfulla åkallan om Johannes Paulus II förbön.
All the contents on this site are copyrighted ©.