2011-01-14 10:15:41

Irakisk ärkebiskop: "Påvens uppmuntrande ord hjälper oss att stanna i vårt land


(12.01.11) I sitt tal till den diplomatiska kåren i måndags talade Påven om våldet och orättvisan mot de kristna - särskilt i Irak, Egypten och Nigeria. Och han lade tonvikten vid religionsfriheten som han sade vara fundamental för skapandet av freden. Missionsnyhetsbyrån AsiaNews har fått en kommentar över talet av den kaldeiske ärkebiskopen i Kirkuk, i Irak, mons. Sako, som tackar Påven och understryker att dennes ord utgör en källa till styrka i kampen ”för vårt land och våra kyrkor”.

”Det viktigaste för vår region, Mellanöstern, är religionsfriheten, d.v.s. samvetsfriheten för varje människa. Vi irakier upplever i verkligheten en religiös intolerans, diskriminerande handlingar och förföljelser både såsom kristna och bland muslimerna. Den religiösa fanatismen har tyvärr blivit ett fenomen som utgör en verklig utmaning för en harmonisk samlevnad mellan olika religioner. Därför betonar Påven med styrka att religionsfriheten är grunden för freden.

Länderna i Mellanösternområdet styrs på ett eller annat sätt av teokratier. Dessa länder borde bättre, än de länder som har en konfessionslös regering, förstå värdet av den individuella religionsfriheten som inverkar på varje relation och aktivitet. Det är lättare att förstå Benedictus XVI:s ord, när han säger: ´I verkligheten skapar man och behåller freden endast när människan fritt kan söka och tjäna Gud i sitt hjärta, i sitt liv, i relationerna med de andra´. Denna respekt är knuten till människans värdighet.

Det är absurt att begå mord i Guds namn, för Han är kärlek för oss kristna och barmhärtig för våra muslimska bröder! Kränkningen av ett människoliv är en förolämpning mot Gud, som är livets och hela mänsklighetens Skapare. Den religion som påtvingas kommer inte från Gud!

Påven är en herde, en fader djupt enad med sin hjord. Han lider för den och försöker att beskydda den med hela den moraliska styrkan. Därför talar han om tragedin för de kristna i Irak, Egypten och på andra platser. Att börja med Irak, där attentaten har spritt död, smärta och förvirring bland de kristna, så att de t.o.m. tvingats lämna sitt land där deras förfäder har levt i sekler - och sedan Egypten med massakern i Alexandria nyligen.

Måste man upprepa det ännu en gång? I Mellanöstern är de kristna urinvånare, lojala mot sitt land och trogna alla sina nationella plikter. Det är naturligt att de skall kunna åtnjuta alla medborgarrättigheter, samvets- och kulträttigheter, frihet på undervisningsområdet och i användandet av kommunikationsmedlen. Påvens uppmuntrande ord hjälper oss att stå ut och stanna i vårt land och i våra kyrkor - för att vittna om Herrens kärlek och hans förlåtelse som omfattar alla”.
All the contents on this site are copyrighted ©.