2011-01-14 10:14:51

Följ Benedictus XVI och Kyrkan i världen genom din iPhone och iPod Touch.


(13.01.11) Applikationen ”H2Onews” för iPhone och iPod Touch distribuerar uteslutande genom iPhone de viktigaste nyheterna om Kyrkans liv runt om i världen.

I samarbete med Vatikanens Televisionscenter och Vatikanradion kan du se video och höra ljudnyheter från Vatikanen. H2Onews för Iphone är den första applikationen med video och ljudnyheter tillägnad den katolska världen, där du kan följa påvens resor och läsa eller höra Benedictus XVI:s tal, liksom följa nyheter om världens största kyrkliga evenemang.

Nyheter finns i tre format:

• Video

• Audio

• TextApplikationen är tillgänglig på 8 språk: italienska, engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, ungerska och kinesiska.

Inspirationen till H2onews grundar sig i påvens uppmaning att använda moderna kommunikationsmedel för att sprida evangeliet och främja fred och utveckling, i hans tal på den sociala kommunikationens världsdag den 8 maj, 2005. H2onews, som enbart finns på Internet, föddes under den första världskongressen för katolsk television i Madrid i oktober 2006, som arrangerades av det Påvliga rådet för social kommunikation. Målet med H2onews är att möta behovet av katolsk kommunikation i världen. Denna utmaning togs upp av en grupp TV och informationsexperter som skapade H2onews. 
All the contents on this site are copyrighted ©.