2011-01-13 17:18:09

Euoropeiska och amerikanska biskopar besöker det Heliga Landet


(13.01.11) Med ett tal inledde den latinske patriarken i Jerusalem, Foud Twal, på måndagen ett möte för den grupp europeiska och amerikanska biskopar som stödjer de kristna i det Heliga Landet och som besöker det i dessa dagar. ”Vårt folk är i behov av konkreta åtgärder på området som gäller rättvisan, freden och värdigheten”, sa mons. Twal. ”Och det är i behov av att bli mer involverat. Det tror inte längre på orden från många framstående personer”.

Mons. Twal talade om situationen för den kristna minoriteten i det Heliga Landet - en minoritet som plågas av ”två slag av extremism”, sa han, ”den islamiska med sina attacker mot våra kyrkor och troenden och den israeliska som allt mer invaderar Jerusalem och försöker att förvandla den till en enbart judisk stad och utesluta de övriga religionerna”.

Mons. Twal erkände även att ”i allt för lång tid har vi ignorerat kommunikationen med institutionerna i det israeliska civila samhället som är viktiga för oss, för de kan säga det som vi inte kan säga och göra det som vi inte kan göra. En verklig utmaning för oss är att ha en dialog med vänsterpartierna och den israeliska allmänna opinionen och institutionerna för att göra påtryckningar på regeringen så att den arbetar för freden”.

Patriarken anser dock att ”det inte handlar om att ändra den politiska ordningen utan att investera tid och resurser för att ge vårt folk ett annorlunda liv i denna frustrerande situation. Vilket är det som Synoden för Mellanöstern uppmanar oss till att göra, förstärka de lokala kristna samfunden”.

Angående de kristna i det Heliga Landet så uppmanade deras ledare i sitt Julbudskap till de troende att bygga broar för fred. ”Troende personer har en fundamental och avgörande roll i förverkligandet och bibehållandet av freden". Det kunde man läsa i detta Julbudskap från de kristna samfundens ledare som också vädjade till det internationella samfundet om att engagera sig för att göra så att allt våld upphör. Det framhölls hur alltför många människor lever under hotet av våldet och den politiska förföljelsen. "Våldet har inte och kommer inte att accepteras såsom en väg som kan leda till en rättvis och varaktigt fred mellan folken. Vi fördömer våldet i varje form".

"Och här har Kyrkan en roll att uppmuntra alla till att bygga broar av förståelse och inte skiljemurar. Hoppet om fred och försoning kräver vårt aktiva deltagande såsom troende personer. Ett konkret engagemang för byggandet av broar för fred och försoning utgörs av deltagandet i ´Council of Religious Institutions of the Holy Land´, en organisation som samlar kristna, judiska och muslimska ledare för att diskutera om frågor av gemensamt intresse för vårt folk och för den ömsesidiga förståelsen i världen, en institution som utgör ett uppmuntrande exempel för alla, för det visar att genom att bygga broar så är freden möjlig”.
All the contents on this site are copyrighted ©.