2011-01-12 17:03:15

"Skärselden är en inre kärlekseld som renar själen" Påvens audiens om Katarina av Genua


(12.01.11) Påven Benedictus XVI fortsatte idag sin undervisning om kvinnliga helgon, under den allmänna audiensen i Paulus VI:s audienshall. Idag talade han om det italienska 1400-tals helgonet Sankta Katarina av Genua, som är mest känd för sin vision om skärselden.”Katarina gifte sig ung”, sa påven till de engelsktalande pilgrimerna, ”och tio år senare upplevde hon erfarenheten av en kraftig omvändelse. Jesus, bärande sitt kors, uppenbarade sig för henne, och hon fick insikten av sin synd och Guds enorma kärlek. Hon var en kvinna med stor ödmjukhet, som kombinerade ständig bön och mystisk förening med Gud med ett liv som präglades av välgörenhet till behövande, framför allt i hennes arbete som huvudansvarig för det största sjukhuset i Genua.Katarinas skrifter om skärselden innehåller inte några särskilda uppenbarelser, men förmedlar hennes bild av skärselden som en inre eld som renar själen som förbereds för den fullständiga gemenskapen med Gud. Medveten om Guds oändliga kärlek och rättvisa, är själen plågad av sitt otillräckliga gensvar, även då den gudomliga kärleken renar den från resterna av synden.För att beskriva denna renande kraft i Guds kärlek, använder Katarina sig av bilden av en gyllene kedja som drar själen till att överlämna sig fullkomligt till den gudomliga viljan. Genom hennes liv och lära, påminner Sankta Katarina av Genua oss om vikten av bön för de avlidna troende, och inbjuder oss att ägna oss mer fullkomligt till bön och till praktisk välgörenhet.Skärselden är alltså inte en fysisk plats förklarade påven idag, utan en djup inre erfarenhet av Gud, som man upplever i bönen och som ger sig till känna i vårt hjärta, som vaknar av Guds kärlek. ”Hon har ett sätt som är originellt för sin tid, att beskriva skärselden på, då samtida beskrev skärselden som en konkret plats – för henne är det inte en yttre eld, men en inre.” Påven uppmanade även till att be ”tillsammans med de avlidna” så att deras rening fullbordas.Han avslutade med att åter en gång upprepa att kvinnor ger ett grundläggande bidrag till kyrkans liv och till samhället, med deras särskilda verksamhet som berikas av deras uppmärksamhet mot de mest svaga, utsatta och nödlidande. Närmare 9000 troende deltog under dagens audiens, och aulan var som för det mesta fylld till bredden.
All the contents on this site are copyrighted ©.