2011-01-05 16:36:43

Reaktioner efter massakern på kopterna i Alexandria


(04.01.11) Vilka är reaktionerna på massakern på de ortodoxa kopterna i Helgonens kyrka i Alexandria på nyårsnatten, då 22 personer dödades och närmare 100 skadades av att en bilbomb exploderade framför kyrkan under den pågående mässan? Uttalanden och fördömande har kommit från många religiösa ledare och experter har uttryckt sin oro över den känsliga situationen i Egypten, som nu hotas av ytterligare våldskonflikter mellan kopter och muslimer. Fader Federico Lombardi, Vatikanens presstalesman påminner i ett uttalande på måndagen att Storimam Al-Hasar har fördömt attacken och sänt sina kondoleanser till den koptiska påven Shenouda, och fader Lombardi uppmanar därför till att inte fördjupa sig i detaljer vars innebörd är oklar utan istället stå enade mot terrorismen.

Fader Lombardi säger att ”när det gäller påvens ställningstagande är han precis som alltid mycket tydlig, då han radikalt fördömer våld, och uttrycker sitt medlidande med den så fruktansvärt angripna koptiska församlingen. Han uttrycker även sin oro för religionsfrihet för de kristna minoriteterna, men samtidigt religionsfriheten för alla, inte bara för de kristna, som han skriver i sitt budskap till Världsböndagen för Fred.”

”Påven har många gånger fördömt våld mot alla, inte bara mot de kristna: det räcker med att erinra om hans senaste tal till den nya irakiska ambassadören vid den Heliga Stolen, där han talade om oskyldiga offer för våld, både muslimer och kristna.”

”Nu är det naturligtvis viktigt att alla de som har ansvar engagerar sig för att bekämpa terrorism och styrka befolkningens säkerhet, men även alla fredsmäklares engagemang, av alla trosriktningar att opponera sig mot hatets mönster, som uppenbarligen vill splittra, för att provocera spänning, hat och konflikter. Det är därför nödvändigt att solidariteten till de drabbade kristna inte blir till en anledning att ge näring till en konflikt mellan religioner eller civilisationer som skulle vara skadlig”, understryker Fader Lombardi, och förklarar att:

”Påvens inbjudan till Assisi i oktober uttrycker hans önskan att bekräfta det grundläggande budskapet om att man inte kan föra krig i Guds namn, utan endast fred. Under de kommande dagarna, mellan den 6 och 7 januari firar de koptiska kristna jul. Låt oss djupt förena oss i deras lidande och be för fred i alla deras församlingar.”, avslutar Fader Lombardi.

Även från ortodoxa Ryssland kommer reaktioner, då både patriarken Kirill av Moskva och hela Ryssland uttrycker sina kondoleanser angående explosionen den koptiska kyrkan i Alexandria, med ett telegram till patriarken i den koptiska kyrkan, Shenouda III.

”Med tunga hjärtan har vi hört om explosion under nyårsnatten vid den koptiska kyrkan i Alexandria. Trots de åtgärder som vidtagits av den egyptiska regeringen, lyckades terroristerna genomföra sin plan. Resultatet är att bland de som dödades finns inte bara församlingsmedlemmar till den koptiska kyrkan utan även muslimska poliser. Idag faller hundratals människor över hela världen offer för den internationella terrorismen, som önskar att utnyttja religiösa skillnader för sina egna syften. Dessa skurkars verkliga planer har ingenting med religion att göra och syftar endast till att uppnå politiska mål. De troende i den ryska ortodoxa kyrkan delar de koptiska kristnas lidande. Jag hoppas att man finner de som har begått dessa terroristhandlingar och att de ska få ett rättvist straff. Jag ber för fred och civil försoning i Egypten och för tröst för dem som sörjer. Med kärlek i Kristus, Kirill Patriark av Moskva och hela Ryssland”

Även den Rysk Ortodoxa Kyrkans utrikesminister Metropoliten Hilarion framförde sina kondoleanser till den koptiska patriarken Shenouda III, där han underströk Kirills ord om att terroristernas mål är destruktivt: ”utan tvekan syftar detta illdåd till att ytterligare stärka interreligiöst fiendskap. Terroristernas attack leder inte till något annat än sorg, tårar, lidande och mänsklighetens självdestruktion”, och han säger att han är övertygad om att religiösa islamiska ledare i Egypten och den koptiska patriarken gör allt för att förhindra upptrappningen av konflikten och ytterligare sammandrabbningar, där oskyldiga människor kan drabbas igen.

Kardinal Tauran, som är president i det Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog, har även han hårda ord vad gäller terroristernas beteende, som han kallar en förvrängning av religionen. Till Vatikanradion säger han att nu är det viktigt att undvika vrede, men lika viktigt är att undvika likgiltighet.

"Ordet som jag kommer att tänka på är "uselt", eftersom vi har att göra med en perversion av religionen – ingen religion kan "rättfärdiga" ett sådant tillvägagångssätt, att angripa män och kvinnor som ber och med det uttrycker den ädlaste aspekten av den mänskliga personen. Detta var min första reaktion.

”Nu ska två saker undvikas”, fortsatte kardinal Tauran:.. ”raseri, som alltid är en dålig rådgivare, och likgiltighet. Det sa Johannes Paulus II under krisen på Balkan, "vi inte har rätt att vara likgiltiga". Vad är då lösningen? Lösningen är dialog. Vi står inför de onda krafterna, men man segrar över det onda med det goda. Detta innebär att dialogen måste stärkas, som påven sa i sitt senaste inlägg för världsböndagen för fred då han citerade Paulus VI: "Det är nödvändigt att först och främst ge freden vapen som inte är avsedda att döda och utrota mänskligheten. Vi behöver först och främst moraliska vapen, som ger styrka och prestige i den internationella rätten, och börja med att lyda överenskommelser, och sen kan vi ju börja praktisera allt det goda som står i våra gemensamma uttalanden. "

”Jag har till Påve Shenouda III framfört mina kondoleanser för offren i attentatet den 31 december mot den koptiska kyrkan i Alexandria”, säger den apostoliske nuntien i Egypten, mons. Fitzgerald. ”Jag anser att detta ögonblick kräver att alla ber för freden och att man inte sätter sig emot varandra, utan arbetar för den nationella enheten”.
Det har registrerats spänningar och incidenter mellan polisen och de koptiska demonstranterna, som anklagar myndigheterna för att inte tillbörligen beskydda de kristna samfunden i Egypten. ”De kristna känner sig inte tillräckligt beskyddade, men man förstår också svårigheterna att förebygga terroristaktionerna”, säger den apostoliske nuntien. ”Om några dagar kommer de ortodoxa kopterna att fira Julen. Jag hoppas att detta kristna samfund skall kunna fira högtiden i lugn, frid och glädje”.

Den koptiska kyrkan i Alexandria, Egypten, som attackerades den 31 december, stod på en lista över mål för al-Qaida attacker, som publicerades den 2:a december på en hemsida där terroristorganisationen kommunicerar.

Söndagen var en spänd dag i Egypten med sammandrabbningar mellan demonstranter och polis i olika delar av landet och minst 40 personer skadades. Spänningen kvarstår således mycket hög, trots vädjanden från de institutionella myndigheterna och i den egyptiska pressen. I går deltog tusentals människor på begravningen av 12 offer, i klostret Mari Mina. Nu stärkts säkerhetsåtgärder i de koptiska kyrkor inför julen, som firas den 7 januari. Den egyptiske jesuiten Fader Samir Khalil Samir, professor i arabisk kultur och historia och islamologi vid Saint Joseph universitetet i Beirut, Libanon säger till Vatikanradion:

I Egypten har konfrontationen mellan muslimer och kristna ökat. Egypten har alltid varit centrum för den islamska fundamentalistiska tanken, det ”Muslimska Brödraskapet” föddes så tidigt som 1928, men det är förnyat och stärkt den senaste tiden på grund av den politiska situationen i landet. Muslimska Brödraskapet drog fördel av svagheterna i den interna politiska och ekonomiska krisen, genom att säga: ”se, dessa sekulära regeringar hjälper er inte. Vi kan hjälpa!” Den politiska konflikten med regeringen och de kristna är bara en förevändning, ett tillfälle att stärka fundamentalisternas position

Konsekvenserna på politisk nivå är att regeringen destabiliseras. Konsekvenserna i förhållandet mellan kristna och muslimer är ökade konflikter, och detta är den farliga aspekten. Redan innan var konflikterna stora, eftersom det t.ex finns förslag på att stryka semestern under den kristna julhögtiden. Ett ord som ofta nämns av de kristna är martyrskap. De säger: "Vi har alltid varit en kyrka av martyrer". Även den koptiska kalendern påminner om det eftersom den inte börjar med Kristi födelse, utan med förföljelsen som kejsar Diocletianus inledde år 284. De upprepar gång på gång att de är en kyrka av martyrer! Och det bekräftades: de är redo att ge sina liv för att vittna om sin tro!”
All the contents on this site are copyrighted ©.