2011-01-05 16:42:38

"Påven lär oss att inte döma utan att agera i en sann frihet"


(04.01.11) Biskopen i Ho Chi Minh City, kardinalen Jean B. Pham Minh Man, har gjort en kommentar över Påvens budskap till Världsdagen för fred år 2011. ”Genom att läsa detta budskap, liksom även encyklikan ”Caritas in veritate”, kärlek i sanning, har jag av Påven lärt hans sätt att bemöta problemen i människans liv”, säger kardinalen.

”Påven talar om problemet som rör religionsfriheten på kontinenterna, liksom de övriga kulturella, ekonomiska och politiska frågorna, utan att avkunna någon dom, men med en attityd som öppnar vägen till dialogen och samarbetet, vilket hjälper alla människor av god vilja att övervinna situationen av brist på frihet eller situationen av en liberalistisk frihet, samtidigt som man förenar sig i en gemensam ansträngning för att skapa en sundare frihet för världen av idag.

Jag har också lärt mig att Påven lever sin personliga frihet i ljuset av sanningen och Kristi kärlek. Men jag ser att den största delen av människorna lever sin personliga frihet med en attityd som utmärks för antagonism och konkurrens. Friheten som Påven lever är en sann och sund frihet. Friheten som de flesta människor lever är en osund och oriktig frihet.

Därför är det tillsammans med de åtgärder som främjas av Påven nödvändigt att tillägga ett sätt att öppna vägen, som leder människorna till att övervinna attityden av antagonism och konkurrens och förvandla den till ett nytt beteende mot de andra, i dialogen och i samarbetet med de andra, och att vandra i ljuset av sanningen och kärleken”.
All the contents on this site are copyrighted ©.