2011-01-05 16:24:02

"Befria julen från sentimentalism" Påvens allmänna audiens på Trettondagsafton


(05.01.12)Påven Benedictus XVI tog idag emot pilgrimer och troende i Paulus VI:s audienshall på allmän audiens. Staden är i dessa dagar extra full med turister som utnyttjar julhelgens sista ledighet för att besöka Petri grav och uppleva både den vackra julkrubban på Petersplatsen liksom den inne i Peterskyrkan, som byggts på Pius X:s altare på vänster sida.

Idag, på trettondagsafton, dagen före Kyrkan firar Herrens Uppenbarelse – Epifania – stod detta budskap i centrum för påvens reflektion denna morgon. Påven påminde de troende om att man ”inte bara firar hågkomsten av julen, utan framförallt dess mysterium, inte bara minnet av Jesus, utan även närvaron. För att förstå innebörden av dessa två oskiljaktiga aspekter, måste vi leva hela jultiden intensivt”, sa påven och påminde om att julen liturgiskt varar i 40 dagar och stäcker sig från den 25 december till den 2 februari.

”Guds Uppenbarelse är händelsen då Sanningen uppenbarar sig i historien. Den 25:e december, som hänger ihop med firandet av solen - påminner oss om att Gud som framstår som ljusets fullhet, inte är en ide’ utan en förverkligad verklighet som alltid är aktuell – Gud kommer som ljuset som aldrig går ner över historiens horisont. Gud uppenbarar sig i köttet, som är den i tiden vandrande kyrkans "levande kropp".”

Påven underströk hur viktigt det är att frigöra julen från sentimentalismens och moralismens klädnad. ”Firandet av julen ger oss inte bara exempel att imitera, såsom Herrens ödmjukhet och fattigdom, hans vänlighet och godhet”, sa påven, utan julen är snarare en uppmaning till oss att omvända oss helt.” Och han citerade S:t Leo den Store som i en julpredikan påminde om att Guds Son inte endast kommit för att sänka Gud till människans villkor, utan för att höja människan till Guds höjder. Guds syfte var att göra oss delaktiga i det gudomliga livet, och därför är julen inte endast ett minne av en historisk händelse, utan något som sker framför våra ögon idag. ”Idag har en Frälsare blivit född i Davids stad, han är Messias.”( Luk 2, 11) Leo den Store tillägger i sin predikan att Må du kristne se att din värdighet är att vara delaktig i den gudomliga naturen, var noga med att inte falla, med ett beteende som är ovärdigt denna storhet, till primitiv ynklighet.

Med dessa ord uppmanade påven de troende att leva julen intensivt, och med glädje och generositet, ja med hela vårt liv vittna om och förkunna Ordet som blev människa, för att uppfylla löftena och för att inviga slutet.

Idag hälsade påven särskilt till professorer och elever från Helsingfors universitet som är i Rom och deltog under audiensen.
All the contents on this site are copyrighted ©.