2011-01-03 15:15:32

Påven fördömmer vålden mot de kristna "Fegt dödsdåd!"
I oktober interreligiöst fredsmöte i Assisi


(03.01.11) På fredagskvällen sjöng påven den antika tacksägelsebönen Te Deum tillsammans med de troende i Peterskyrkan, vilket är tradition, för att tacka Gud för det gångna året. I många katolska kyrkor runt om på jorden höjer de kristna sin tacksägelse på nyårsnatten – och det var det som de ortodoxa kopterna gjorde samma natt, den 31 december, i en kyrka i Alexandria i Egypten, då en kraftig bilbomb sprängdes i luften, framför Helgonens kyrka i Sidi Bishr kvarteret. Ytterligare en massaker på kristna, ytterligare ett blodbad med 21 dödsoffer och 79 skadade.

I Bagdad i Irak exploderade på tisdagen före jul 10 bilbomber på som placerats, framför kristna hem – 4 dog och 20 skadades då. I torsdags upprepades händelsen med ytterligare 6 bomber i Bagdad som dödade 2 och skadade 12 kristna. I Nigeria har 86 kristna dödats i attacker mot kyrkor strax före jul. Även i Indonesien och Filippinerna har kyrkor och troende varit mål för attacker under juldagarna.

”Vi ser en hatisk plan i händelserna”, sa Fader Federico Lombardi på nyårsdagen när han uttryckte sin chock över detta nya fruktansvärda våld. ”ett våld som inte vill ge upp den mordiska vågen mot personernas liv och mot freden. Floder av oskyldigt blod rinner. Vi måste engagera oss för att motsätta oss detta hat”

Påven Benedictus XVI blev djupt bedrövad av att höra om händelsen. I Angelusbönen igår, på söndagen, uttryckte han sin sorg över massakern som inträffade på nyårsnatten i Alexandria, och han kallade den ett "fegt dödsdåd”.

"Detta fega dödsdåd, liksom att nu placera bomber framför kristna hem i Irak, för att tvinga dem att lämna, sårar Gud och hela mänskligheten, som just på nyårsdagen bad för fred och hoppfullt påbörjade ett nytt år." Benedictus XVI ser i händelserna en "våldsstrategi" och bekräftar evangeliets lära om ickevåld:

"Inför denna våldsstrategi som riktar sig mot kristna, och som får konsekvenser för hela befolkningen, ber jag för offren och deras familjemedlemmar, och jag uppmuntrar kyrkans församlingar att vara trogna tron och vittna om icke-våldet som evangeliet lär. Jag tänker även på de många pastoralvårdare som dödats under 2010 i olika delar av världen – vi minns även dem kärleksfullt inför Herren. Låt oss förbli förenade i Kristus, vårt hopp och vår fred!"

Under år 2010 har 23 missionärer mördats och det var bland annat till dem påvens tankar gick. Enligt flera rapporter har de kristna varit de mest förföljda, diskriminerade och våldsutsatta. Rapporterna nämner Turkiet, Israel, Palestina, Libanon, Syrien och Irak, där antalet kristna minskar dramatiskt. Men även i Europa upplever de kristna att deras tro inte respekteras.

Den första januari, då kyrkan firar Guds Moder Maria, infaller världsböndagen för fred - i år den 44:e sedan dagen instiftades. Kyrkan i hela världen ber för fred, och i år kändes det särskilt trängande att åberopa fred efter alla våldsattacker. På förmiddagen firade påven den Heliga Mässan i Peterskyrkan, och under sin predikan hänvisade han till temat som han har valt för årets budskap, som fokuserar på religionsfriheten som vägen till fred. Påven underströk hur detta är en ”dramatiskt brådskande utmaning”:

Orden inte räcker, nu måste nationerna inleda en förnyad "fredsanda”, så att mänskligheten upphöra att överväldigas av det lidande som krig producerar”, sa påven. ”Den frid som Gud med sin Son gav till världen är varje dag i fara att kvävas av krig som är "det fula ansiktet av historien. Våld som hotar hela nationer, och bland dem, den alltför ofta diskriminerade kristna gemenskapen. Så det är inte "tillräckligt med ord", nationer måste agera med en förnyad "fredsanda."

I rökelse och de tidlösa tonerna i det högtidliga firandet av Maria Guds Moder, ledde påven de som lyssnade till kärnan av det som i tiden kallas tragedier och dramatiska nyheter. Påven la omväxlande fokus på himlen, varifrån, som han sa, ”freden kommer ifrån” - "den främsta messianska gåvan”, ett tecken på Guds godhet, och Marias "oupphörliga medling, - till vår planet där tyvärr ”krigets logik” inte är helt övervunnen.

”Idag vill vi höja så många krigsoffers rop, män, kvinnor, barn och äldre – som är ansiktet på den fruktansvärda och våldsamma historien. Vi ber idag för att freden når överallt. Det är därför som vi, främst med våra böner, vill hjälpa varje människa och varje folk, särskilt de som har ansvar att styra, att mer beslutsamt vandra vägen till fred ".

”För att detta ska vara möjligt får vi inte glömma”, upprepade påven, "att Gud behöver världen, den behöver etiska och andliga värden, universella och gemensamma, och religionen kan ge ett värdefullt bidrag, i sin strävan att uppföra en social och internationell, rättvis och fredlig ordning. Jag betonade därför att" religionsfrihet är en viktig del av rättsstaten, den kan inte förnekas utan att samtidigt påverka alla grundläggande rättigheter och friheter, eftersom den är en sammanfattning av och den främsta av dem alla.”

Påvens predikan var hoppfull även om vi upplever motsatsen, när han kraftfullt hävdade: "Mänskligheten får inte vänja sig vid konflikter som orsakar offer och äventyrar folkens framtid. Inför stundens hotande spänningar, inför diskriminering, övergrepp och religiös intolerans, som i dag påverkar särskilt de kristna, uppmanar jag ännu en gång till att ta itu med denna brådskande utmaning och inte ge efter för missmod och resignation."

Goda intentioner räcker inte för att uppnå ”fredlig samexistens mellan folken” – freden är ett mål som man inte når med endast goda avsikter”. ”Det är nödvändigt att varje människa genomsyras av en sann anda av fred, som man måste be om på nytt varje dag och leva i sina vardagliga relationer i alla miljöer.”

Under Angelusbönen på Petersplatsen den 1 januari gjorde påven ett överraskande tillkännagivande då han sa att 25 år efter det minnesvärda interreligiösa mötet som Johannes Paulus II sammankallade i Assisi 1986, planerar påven Benedictus XVI att upprepa denna händelse på ett liknande sätt, eftersom, som han sa, "den som vandrar mot Gud kan inte undgå att sprida fred, och den som bygger fred kan inte annat än närma sig Gud”.

"Den kommande oktober månad kommer jag att bege mig till Assisi som pilgrim, och inbjuda kristna vid andra samfund, och ledarna till de religiösa traditionerna i världen att göra likaså, och helst alla människor av god vilja, för att minnas min företrädares historiska gest, och förnya alla religioners troendes högtidliga åtagande att leva sin religiösa tro i fredens tjänst."
All the contents on this site are copyrighted ©.