2010-06-04 14:12:42

Príhovor Benedikta XVI. počas slávnostného privítania na letisku


Cyprus (4. júna, RV) - Pápež Benedikt XVI. dnes začal svoju 16. apoštolskú návštevu Cypru. Z rímskeho letiska Fiumicino odletel o 9.30 hod. Do Paphosu priletel o 14.00 hod. miestneho času, teda o 13.00 hodine SEČ. Prístavné mesto Paphos sa nachádza na západe ostrova a má asi 40 tisíc obyvateľov. Po pristátí privítali Svätého Otca civilní predstavitelia a náboženskí predstavitelia - apoštolský nuncius Mons. Antonio Franco, maronitský arcibiskup Cypru Mons. Joseph Soueif, ďalej jeruzalemský patriarcha latinského obradu Mons. Fouad Twal, kustód Svätej zeme Pierbattista Pizzaballa, ako aj sekretár apoštolskej nunciatúry Mons. Paolo Borgia. Okrem toho bol prítomný aj pravoslávny arcibiskup Cypru Chrysostomos II. Počas slávnostného privítania na letisku a privítacích slovách cyperského prezidenta Demetrisa Christofiasa sa prítomným takto prihovoril Svätý Otec.

Pán prezident,
Vaša blaženosť, Chrysostom,
vážení biskupi,
excelencie,
ctené autority,
dámy a páni,
 Χαίρετε! Ειρήνη μαζί σας! Είναι μεγάλη η χαρά μου που είμαι σήμερα μαζί σας. (Pozdravujem! Pokoj s vami! Veľmi sa teším, že som dnes s vami!)
Pán prezident, som Vám hlboko vďačný za Vaše zdvorilé pozvanie k návšteve Cyperskej republiky. Srdečne zdravím Vás, vládu a ľud tejto krajiny a ďakujem Vám za láskavé slová na privítanie. S vďačnosťou si pripomínam Vašu nedávnu návštevu vo Vatikáne a teším sa na naše zajtrajšie stretnutie v Nikózii.
Cyprus sa nachádza na križovatke kultúr a náboženstiev, slávnych a súčasne starobylých dejín, ktoré však stále mocne a viditeľne ovplyvňujú život vašej krajiny. Cyperská republika, ktorá len nedávno vstúpila do Európskej únie, začína cítiť výhody ekonomickej a politickej výmeny s ostatnými európskymi krajinami. Táto príslušnosť umožnila vašej krajine tiež prístup na trhy, k technológiám a praktickým poznatkom. Je veľmi žiaduce, aby táto príslušnosť prinášala vašej zemi prosperitu a aby tiež ostatné európske krajiny boli obohacované vaším duchovným a kultúrnym dedičstvom, ktoré odráža dejinnú úlohu vašej polohy medzi Európou, Áziou a Afrikou. Láska k vašej krajine a k vašim rodinám a túžba žiť v harmónii spolu s vašimi susedmi pod milosrdnou ochranou všemohúceho Boha vás inšpiruje k trpezlivému riešeniu problémov, ktoré doteraz zdieľate spolu s medzinárodným spoločenstvom v súvislosti s budúcnosťou vášho ostrova.V stopách našich spoločných otcov vo viere, svätých Pavla a Barnabáša, som prišiel medzi vás ako pútnik a služobník služobníkov Božích. Od chvíle, kedy apoštoli priniesli k týmto brehom kresťanské posolstvo, bol Cyprus požehnaný mocným kresťanským odkazom. V tejto viere zdravím ako brat Jeho blaženosť, Chrysostoma II., arcibiskupa Nea Justiniána a celého Cypru, a veľmi sa teším, že sa budem môcť skoro stretnúť s mnohými ďalšími členmi cyperskej Pravoslávnej cirkvi.S radosťou tiež očakávam stretnutie s ostatnými cyperskými náboženskými predstaviteľmi. Dúfam, že posilníme naše spoločné zväzky a potvrdíme nevyhnutnosť upevniť vzájomnú dôveru a trvalé priateľstvo so všetkými, ktorí uctievajú jediného Boha. Ako Petrov nástupca prichádzam pozdraviť predovšetkým cyperských katolíkov, aby som ich utvrdil vo viere (porov. Lk 22,32) a povzbudil, aby boli príkladnými kresťanmi, ale i občanmi a žili plne svoju úlohu v spoločnosti ku prospechu Cirkvi i štátu. V priebehu svojho pobytu medzi vami vám tiež odovzdám Instrumentum laboris, pracovný dokument nadchádzajúceho zvláštneho zasadania biskupskej synody pre Blízky východ, ktoré sa bude konať tento rok v Ríme. Toto zasadanie sa bude zaoberať mnohými aspektmi prítomnosti Cirkvi v tomto regióne ako i výzvami, s ktorými sa niekedy v náročných podmienkach musia vyrovnať katolíci, ktorí žijú v spoločenstve s Katolíckou cirkvou a ponúkajú svoje svedectvá spoločnosti a svetu. Cyprus je preto pre Cirkev vhodným miestom pre zamyslenie sa nad úlohou stáročnej katolíckej komunity na Blízkom východe, pre vyjadrenie našej solidarity so všetkými kresťanmi tejto oblasti a pre vyslovenie presvedčenia, že kresťania majú nenahraditeľnú úlohu v snahe o pokoj a o zmierenie medzi miestnymi národmi.
Pán prezident, drahí priatelia, s týmito pocitmi zverujem svoju púť Márii, Matke Božej a príhovoru svätých Pavla a Barnabáša.  Ο Θεός ας ευλογήση τον Κυπριακό Λαό. Η Παναγία ας σας προστατεύει πάντα! (Boh žehnaj cyperský ľud. Nech vás stále ochraňuje Celá Svätá – Panna Mária.) Preklad: Peter Dufka

  All the contents on this site are copyrighted ©.