2010-04-29 18:05:02

Benedictus XVI:s tal till biskoparna från Gambia, Liberia och Sierra Leone


(29.04.10) Att främja den kristna familjen grundad på äktenskapets sakrament, att försvara kvinnors värdighet, att stödja utbildningen av präster och utbildningen av ungdomar, att uppmuntra de politiska ledarna i kampen mot korruption, och att främja den ekumeniska och interreligiösa dialogen för att uppnå fred och förhindra intolerans, orättvisor och förtryck. Dessa är de rekommendationer som Benedictus XVI framförde till biskoparna från Gambia, Liberia och Sierra Leone som är på deras Ad limina besök i Rom."I ett kulturklimat som markeras av skilsmässor och polygami, främja den kristna familjens enhet och välbefinnande grundad på äktenskapets sakrament", sade påven till biskoparna. "Fortsätt att upprätthålla kvinnors värdighet genom att hänvisa till mänskliga rättigheter och försvara ert folk mot försöken att införa en anti-födelse mentalitet förklädd som ett kulturellt framåtskridande”. Påven uppmanade dem också att vara ”uppmärksamma” på att de urskiljer kallelser på bästa sätt och att de hänger sig till utbildandet av präster samt att de inte tvekar med att bjuda in missionärer från andra länder för att hjälpa till i det goda arbete som utförs i deras länder. Benedictus XVI fortsatte med att påminna om att Kyrkan i Gambia, Liberia och Sierra Leone har ett ”mycket högt anseende” för hennes bidrag till samhället, särskilt inom utbildning, utveckling och hälsovård.”Jag uppskattar speciellt den hjälp ni erbjuder flyktingar och invandrare och jag uppmanar er att söka, om möjligt, pastoralt samarbete med deras hemländer", fortsatte påven och han betonade att "kampen mot fattigdomen måste utföras med värdighet genom att respektera alla som lider under den och genom att uppmuntra dem till att vara huvudpersoner i deras egen utveckling". Benedictus XVI fokuserade sedan på korruption och sade att "i denna fråga är den andliga och moraliska utbildning av lekmän och kvinnor som arbetar mot ledarskapspositioner, genom specialiserade kurser i den katolska socialläran, ett oumbärligt bidrag till det gemensamma bästa". Slutligen uppmuntrade påven de afrikanska biskoparna att stödja freden och främja dialogen "med andra religioner, särskilt islam, för att upprätthålla deras nuvarande goda relationer och förebygga alla former av intolerans, orättvisor eller förtryck".
All the contents on this site are copyrighted ©.