2010-04-28 17:46:45

Jesuiterna är engagerade för återuppbyggnaden i Haiti


(28.04.10) I en intervju för missionsbyrån Fides berättar två jesuiter om situationen i Haiti och den katolska Kyrkans engagemang för återuppbyggnaden. En av dem, fader Kawas, är ordförande i jesuiternas interprovinsiella kommitté för återuppbyggnaden i Haiti och den andre, fader Wismith, är ansvarig för jesuiternas hjälporganisation ”Jesuit Refugee Service, JRS" i Haiti.

”Situationen är för närvarande mycket svår”, säger de. ”Vi har många arbetslösa människor och detta är ett verkligt problem. Många barn kan inte gå i skolan, eftersom väldigt många skolor rasade samman under jordbävningen i de drabbade områdena. Landet har blivit mer beroende av det internationella samfundet. Prioriteterna gäller för tillfället hälsovården och problemen med mat i lägren som provisoriskt har satts upp i Port-au-Prince - tillsammans med nödvändigheten att skapa arbetsplatser för människorna, för många arbetar inte nu och levnadskostnaderna har blivit högre.

Även undervisningen utgör en prioritet, eftersom de flesta barnen och ungdomarna i Port-au-Prince och i de drabbade områdena inte kan gå i skolan. Således, arbetar vi för att skolorna skall öppnas igen, så att barnen skall kunna återuppta sin skolgång. Men vi måste göra mer än återuppbygga husen, vi är i behov av att återuppbygga landet, ekonomin. Port-au-Prince håller på att bli en huvudstad av läger. Regeringen har inte förmågan att lösa problemet med lägren. Och vi är rädda för att folk kan vänja sig vid livet i dem. Det existerar inget privatliv i lägren och det finns hälsoproblem som orsakats av bristen på hygieniska anordningar och anhopningen av sopor”, säger de två jesuiterna.

Båda prästerna nämner den viktiga rollen som den katolska Kyrkan och de religiösa kongregationerna i Haiti har för att tillgodose landets behov. Man framhåller att ”konferensen för de haitiska religionsmedlemmarna” försöker att samordna sina aktioner med Undervisningsministeriet för att uppnå att några skolor kan öppnas. Jesuiterna erinrar om hur organisationen ”Fe y Alegria” och "JRS", har satt upp tält i några läger som skall användas såsom skolsalar för att kunna ge undervisning åt barnen även där. "JRS" ger även psykisk, social och pastoral hjälp åt människorna i lägren, säger de båda jesuiterna. ”Vi försöker hjälpa människorna med att glömma chocken som jordbävningen medförde”.

Och angående konferensen som den 31 mars hölls hos FN i New York om Haiti säger de två jesuiterna. ”Vi anser det nödvändigt att ändra på det traditionella sättet att behandla affärerna mellan Haiti och det internationella samfundet. Pengarna får inte användas för att betala ´internationella experter´ eller hamna i fickorna på korrumperade tjänstemän i Haiti. Vi anser att det är en stor utmaning för det internationella samfundet att garantera att allt detta ekonomiska stöd går till de verkliga behoven för invånarna i Haiti. Vi tycker att konferensen i New York var bra, många personer och många nationer vill hjälpa Haiti. Men nu vill vi att folket i Haiti, det civila samhället i Haiti, skall involveras i processen för landets återuppbyggnad”.
All the contents on this site are copyrighted ©.