2010-04-24 17:30:45

Påven uppmanade till en humanisering av digitala medier


(24.04.10) ”Medierna i dagens digitala värld kan vara humaniserande faktorer, inte endast när de ökar möjligheterna att kommunicera och informera, men framför allt när de är inriktade på en förståelse om personen och det gemensamma bästa som speglar universella värden”. Det sade Benedictus XVI på lördagen i ett tal inför deltagarna i en konferens som anordnades av de italienska biskoparna under temat "Digitala vittnesbörd."Påven påpekade att förutom dess "kallelse att vara öppen, egalitär och pluralistisk i sin natur, öppnar Internet också en ny avgrund - den digitala klyftan”. ”Den delar de inkluderade från de exkluderade och bidrar till att vidga redan befintliga luckor som delar nationer från varandra och sig själva". Påven hänvisade här till den ökande risken för likriktning och kontroll, av moralisk och intellektuell relativism, ”som redan är tydligt i bristen på kritiskt tänkande, i manipulationen av sanningen, och i dess många olika former för förnedring och förödmjukelse av en person”.Sedan kan Internet bidra till en "andens förorening, som hindrar oss från att hälsa och se på varandra”. ”Men en sådan situation”, sade påven, ”kan lösas genom Kristi strålande ansikte”. "För att medierna i dagens digitala värld skall bli humaniserande faktorer måste de främja personens värdighet, tydligt inspirerade av Caritas, och placeras i sanningens, godhetens och det naturliga och övernaturliga broderskapets tjänst."All the contents on this site are copyrighted ©.