2010-04-20 15:49:01

Kardinalerna hyllade Påven på femårsdagen av hans pontifikat


(20.04.10) Kardinalskollegiet tackade på måndagen Benedictus XVI på den femte årsdagen av hans pontifikat. De 60 kardinalerna som är bosatta i Rom hade samlat sig för lunch i det Apostoliska palatset och dekanus för kardinalskollegiet Angelo Sodano framförde kardinalernas hyllningar. Utöver de 60 kardinalerna som är bosatta i Rom deltog 121 kardinaler över hela världen andligen i hyllningarna till påven.I hans hyllningstal tackade kardinal Sodano först Benedictus XVI för hur troget han tjänar Kyrkan och världen. ”Ett uppdrag”, sade han, ”som han utför med stor generositet". ”Kardinalskollegiet är en stor familj”, fortsatte kardinalen, ”som alltid är förenad med Petri efterföljare och som lever i en ömsesidig anda av broderlig gemenskap”. ”Självklart får vi inte glömma de utmaningar som den moderna världen skapar för varje Kristi lärjunge, men”, påpekade han, "det kristna hoppet belyser oss, i vetskap om att Herren fortsätter att arbeta mitt ibland oss". ”Detta är det samma försynens hopp”, tillade han, ”som ständigt vägledde Kardinal Tomas Spidlik, som avled i fredags”. Kardinal Sodano avslutade med att uttrycka hela kardinalskollegiets tacksamhet till påven för hans budskap om hopp, och han avslutade sitt tal med de latinska hyllningsorden "Ad multos annos".Påven tackade kardinalen för talet: ”så här fem år efteråt kan jag bara säga tack; tack till Herren som vägleder mig, tack till kardinalskollegiet och tack till alla medarbetare vid den romerska kurian. Vi tackar Gud och ber honom hjälpa oss att gå vidare i trons kraft och i Hans Uppståndelses glädje. Tack!”  
All the contents on this site are copyrighted ©.