2010-04-16 16:54:39

Indianerna i Amazonas är alltmer utsatta


(15.04.10) Domstolen i Belém, i staten Parà, i Brasilien, har dömt en storgodsägare till 30 års fängelse för mordet som för fem år sedan utfördes på nunnan, syster Dorothy. Denna nunna som tillhörde kongregationen "Systrarna av Notre Dame de Namur" hade tillbringat 20 år bland de fattiga i Amazonas för att föra Evangeliet dit och försöka förbättra indianernas levnadsförhållanden. Men situationen för detta folk är, dock, alltjämt svår. Så här säger biskopen i Xingu, i staten Parà, mons. Kräutler, till Vatikanradion:

”Dorothy kom till Altamira, i Amazonas, år 1982. År 1989 utförde indianerna en stor manifestation och hon stod då vid deras sida. Dorothy och alla hennes medsystrar manifesterade tillsammans med indianerna. Trots att situationen fortsätter att vara alltmer svår, så finns det idag många människor som tidigare försvarade vår sak, indianernas rättigheter, och som inte gör det längre, inte stödjer indianerna och detta är mycket sorgligt. Vad som får oss att lida är att dessa människor har vuxit upp i kontexten av vår pastoral för indianerna. Vi har på ett evangeliskt sätt verkat för försvaret av de mänskliga rättigheterna för dessa indianer och idag står man inte på deras sida.

Många människor som var mycket bundna till syster Dorothy är idag förändrade. Säkert beror det på ekonomiska intressen. Många politiker i Amazonas har inga framtidsplaner och intresserar sig endast för de områden, där de kan tjäna pengar utan någon öppning för framtiden. De ser på utvecklingen endast såsom vinning, hur de kan tjäna pengar! Människan kommer i andra hand - ja, hon försummas, förkastas. Om man opponerar sig mot detta projekt, så blir man undanröjd och detta sker för indianerna och den som försvarar dem. Jag är mycket sträng vad gäller denna punkt. Indianerna har rätt till sin miljö, sitt liv och sitt naturliga habitat och detta har skrivits i den brasilianska Konstitutionen.
All the contents on this site are copyrighted ©.