2010-04-16 17:38:07

Benedictus XVI reflekterade över sann frihet och botens nåd i det Paulinska kapellet inför den Påvliga Bibliska Kommissionen


(16.04.10) Ledamöterna av den Påvliga bibliska kommissionen höll sitt plenisammanträde under förra veckan i Vatikanen. Och på torsdagsmorgonen i det Paulinska kapellet i Vatikanen, firade Benedictus XVI en mässa med kommissionens medlemmar. Han höll en predikan där han talade om sann frihet som rotad i kunskap och kärleksfull lydnad till Gud, liksom den sanna botens nåd, behovet av förlåtelse, förnyelse och omvandling.Påven talade utan manuskript, och sade att i den moderna tiden har vi sett teoretiserandet av en idé om människan som innebär att människan skulle vara, "fri, självständig, och ingenting annat". Denna påstådda frihet från allt, inklusive frihet från skyldigheten att lyda Gud "är en lögn”, sade påven, ”det är en lögn om människans grundläggande struktur - om hur kvinnor och män skall vara därför att människan existerar inte på egen hand, och han existerar heller inte för sin egen skull".Påven sade att det också är en politisk och praktisk lögn, eftersom samarbete och utbyte av friheter är en nödvändig del av samhället. Och om Gud inte finns, sade påven, om han inte är en referenspunkt som verkligen är tillgänglig för människan, då finns det bara den rådande åsikten, och den blir alltings slutliga skiljedomare.Benedictus XVI tog de nazistiska och kommunistiska regimerna under 1900talet som exempel, och sade att sådana diktaturer aldrig kan acceptera tanken på en Gud som står över den ideologiska makten. Han betonade också att det idag finns former av denna diktatur. Han nämnde den radikala konformismen, vilket kan leda till subtila och inte alltid så subtila angrepp mot Kyrkan.Den Helige Fadern betonade också att för kristna, beror sann lydnad till Gud på att verkligt känna Honom, och han varnade för faran med att använda uttrycket "lydnad till Gud" som en förevändning för att följa våra egna begär. "Vi har, sade han," en viss rädsla för att tala om evigt liv.""Vi talar om saker som är bra för världen", fortsatte påven, "vi visar att kristendomen kan bidra till att göra världen till en bättre plats, men vi vågar inte tala om att världens slut och kristendomens mål är evigt liv och att kriterierna för våra liv i denna värld kommer från målets kriterier. Detta vågar vi inte säga." Vi måste i stället ha modet, glädjen, det stora hoppet om att det finns evigt liv, att evigt liv är det verkliga livet och att från detta verkliga liv kommer även det ljus som belyser denna värld.

Påven noterade att ”när vi ser på saker och ting på detta sätt, är botgöring en nåd - trots att vi på senare tid har försökt att undvika detta ord också”. ”Nu, under världens attacker, som talar till oss om våra synder, ser vi att det att kunna göra bot är en nåd - och vi ser hur nödvändigt det är att göra bot, det vill säga att erkänna vad som är fel i våra liv: att erkänna en synd, att öppna sig själv för förlåtelse, att förbereda för benådelsen, att låta sig bli omvandlade. Botgöringens smärta, reningens och omvandlingens smärta - denna smärta är nåd, eftersom det är förnyelse - det är ett verk av den gudomliga nåden”.Benedictus XVI avslutade sin predikan med en bön om att våra liv skulle kunna bli sant liv, evigt liv, bli kärlek och sanning. 
All the contents on this site are copyrighted ©.