2010-04-14 17:15:05

Första kommunion i traditionella dräkter för att främja identitet och tradition


(14.04.10) I Irak har i dagarna 35 barn gått till första kommunion i traditionella dräkter för att understryka Iraks kristna identitet. Initiativ är taget av Fader Douglas Al Bazi, som är präst i den kaldeiska kyrkan Mar Eliya i Bagdad. Barnen var under ceremonin klädda i sina traditionella dräkter från deras ursprungsbyar, uppsydda av kvinnor i byarna för detta särskilda tillfälle. ”Jag tyckte att det var ett bra sätt att bekräfta vår identitet på”, sa kyrkoherden till nyhetsbyrån Bagdad Hope, och som sedan SIR återger. ”Vår identitet består av vår liturgi, vårt språk, vår mat, vår tradition, men även av våra kläder”.”Det handlar inte om att sträva mot det förflutna, snarare en önskan att leva i nuet och blicka framåt, utan att förlora det som gjorde oss till dem vi är.”, sa fader Al Bazi vidare. ”Vi är kristna irakier, detta är våra traditioner. Minnet berikar bara vår kultur. De barn som hade tagit med sig ombyte för att klä om efter ceremonin föredrog att förbli klädda i de traditionella dräkterna.””Färgerna och dekorationerna har inte tagit något från ceremonins helighet, och barnen är väl förberedda av katekesen, men jag är säker på att klädnaden kommer att finnas kvar för evigt i barnens och deras föräldrars minnen.”"De flesta familjer kom från byar i norr som Tel Kaif, Batnaya, Tellesqof, men även de från Mosul och där var det omöjligt att urskilja dräkten från den arabiska. En flicka kom från en by med assyrisk majoritet och hon var klädd i en traditionell assyrisk klädnad”, avslutar han.Detta är den första ceremonin av detta slag på årtionden. Tidigare brukade man klä flickorna som om de stod brud, men under de senaste åren har man använt de klosterliknande dräkter som man bär vid den första kommunionen i kyrkorna runt om i världen.”Om man vill se bilder på barnen kan man göra det här:

 /a>


All the contents on this site are copyrighted ©.