2010-04-13 16:21:56

Vatikanens hemsida förklarar Troskongregationens normer och riktlinjer rörande sexuella övergrepp


(13.04.10) På måndagen publicerade Vatikanen på dess hemsida en guide för att bättre kunna förstå Troskongregationens grundläggande riktlinjer rörande sexuella övergrepp. Guiden hänvisar till påvens Motu proprio från 2001 och den kanoniska lagsamlingen från 1983, och är menat att vara "till hjälp för lekmän och icke-kanonister".Guiden förklarar de lokala stiftens preliminära procedurer i händelse av en anklagelse om sexuellt övergrepp som begåtts av en präst mot ett barn. "Om påståendet har ett sken av sanning, hänvisas fallet till Troskongregationen", läser man i dokumentet, som också påpekar att "civilrättens normer om anmälan av brott till behöriga myndigheter alltid bör följas". Dessutom, ”får biskopen, under den inledande fasen och till dess att ärendet avslutas, införa förebyggande åtgärder för att skydda samhället och offret”. ”Den lokale biskopen har alltid makt i sitt stift att skydda barnen genom att begränsa samtliga prästers aktiviteter.”Därefter anger dokumentet de procedurer som godkänts av Troskongregationen, däribland en rättegång i den lokala kyrkliga domstolen och möjligheten att hänvisa "mycket allvarliga" fall direkt till den Helige Fadern. Om en präst har förklarats skyldig till sexuella övergrepp mot ett barn under en brottmålsrättegång kan påven utfärda ett ”ex officio” dekret som upphäver den dömdes ställning som präst. Det finns inga kanoniska rättsmedel mot ett sådant påvligt dekret.Troskongregationen kan dessutom utfärda disciplinära åtgärder som innebär ett dekret som begränsar en prästs aktiviteter som har blivit anklagad för sexuella övergrepp eller om han har erkänt sina brott, förbjuder hans aktiviteter och då accepterar att leva ett liv i bön och botgöring.
All the contents on this site are copyrighted ©.