2010-04-13 13:41:58

Påven ber för Polen på Guds Barmhärtighets söndag


(12.04.10) Påven Benedictus XVI bad Regina Caeli tillsammans med de troende i Castelgandolfo på söndagen klockan 12. Denna söndag, den andra påsksöndagen, kallas i den katolska liturgin för ”in albis”, efter det latinska ordet alba som är den långa vita linneklädnad de nydöpta bär under dopet på påsknatten, och som det var sed att de sedan bar i en vecka för att ta av den först efter 8 dagar dvs på den andra påsksöndagen ”in albis” eller ”in albis depositis”, som påven förklarade under sin reflektion. Numera kallas även söndagen för den Gudomliga Barmhärtighetens söndag, vilket påven Johannes Paulus II beslutade i samband med kanoniseringen av den Heliga Maria Faustina Kowalska, den 30 april 2000. Vi kan även passa på att påminna om att det var efter den första vespern till denna söndag som Johannes Paulus II gick bort, vilket för många var av betydelse.Påven Benedictus XVI talade om hur rik dagens evangelietext är på Guds godhet och barmärtighet, en text som berättar om när den Uppståndne Jesus besöker lärjungarna och går igenom reglade dörrar, vilket vi läse om i slutet av Johannesevangeliet (20:19-31). Påven citerade två kyrkolärare den Helige Augustinus och den Helige Gregorius kommentarer på denna händelse, och beskrivningar av Jesu kropp. ”Jesus visar passionens sårmärken på sin kropp, och låter den tvivlande Tomas röra dem”, sa påven och frågar sig hur det är möjligt att en lärjungen kan tvivla. ”I verkligheten är det så att med den gudomliga eftergivenheten får vi möjlighet att dra fördel även av Tomas tvivel, förutom de övriga lärjungarnas tro. För genom att röra vid Herrens sår, botas inte endast Tomas tvivel, utan även vår tveksamhet och misstänksamhet”, sa påven.Och efter att ha påmint oss om att Jesus två gånger upprepar orden ”Frid åt er alla!”, och gav dem den helige ande, genom att andas på dem, och gav dem möjligheten att förlåta eller binda personer vid synder, påminde påven om att detta är kyrkans mission, och med bakgrund till dessa ord riktade sig påven särskilt till prästerna, och uppmanade dem att följa den helige Cure d’Ars exempel, ”som i sin tid, lyckades förvandla många personers liv och hjärtan, eftersom han lyckades få dem att uppleva Herrens barmhärtiga kärlek”. På detta sätt kommer vi att göra Herren som våra ögon inte har sett, men vars oändliga nåd vi har absolut säkerhet om, mer bekant.”Efter Regina Caelibönen gick påvens tankar till Polen som i en tragisk flygolycka på lördagen förlorade stora delar av regeringen. Påven sa:”Som vi alla vet, ägde en tragisk olycka rum igår i Smolensk, där Polens president, herr Lech Kaczynski, hans hustru, och andra höga myndigheter i den polska staten avled, liksom följe, inklusive den ordinarie militär ärkebiskopen. Jag uttrycker min djupaste smärta, och försäkrar om mina böner u hjärtat för offrens vila och ströd för den älskade polska nationen.”Påven talade även om invigningen av svepduken i Turins åskådning för allmänheten, och påminde om att, ”om Gud vill”, kommer även han att vörda den den 2 maj. ”Jag gläder mig över denna händelse, vilket återigen skapar en enorm våg av pilgrimer, men också studier, reflektioner och framför allt en extraordinär uppmärksamhet till mysteriet om Kristi lidande. Jag hoppas att denna vördnad kommer att hjälpa alla att söka Guds ansikte, som var den apostlarnas djupaste stävan, liksom vår.Påven sa även några rader på polska till de samlade polska pilgrimerna i Castelgandolfo och även då nämnde han den tragiska olyckan. ”Med djup sorg tog jag del av nyheten om Polens president Lech Kaczynskis tragiska död, hans hustru och de människor som följde med dem. De avled på resan till Katyn, den plats där tusentals polska officerare dödades för sjuttio år sedan. Jag anförtror alla till den Barmhärtiga Livets Herre och jag gör detta i gemenskap med pilgrimerna som samlats i sanktuariet Lagiewniki och alla i världen hängivna till Guds Barmhärtighet.
All the contents on this site are copyrighted ©.