2010-04-12 15:46:08

Fader Lombardi om nedskärningen av kärnvapenarsenaler


(12.04.20) Det var ett historiskt avtal som undertecknades på torsdagen i Prag av USA: s president Barack Obama och Rysslands president Dmitrij Medvedev om att kraftigt skära ner i ländernas kärnvapenarsenaler. Överenskommelsen följer upp avtalet Strategic Arms Reduction Treaty, kallat Start, som löpte ut i december. Det nya avtalet heter Start2 och undertecknades i den spanska hallen i Pragborgen. Det var i samma hall som Benedictus XVI talade till de politiska myndigheterna och den diplomatiska kåren i Tjeckien för några månader sedan.Den heliga Stolens presstalesman Fader Federico Lombardi har i sin ledare ”Octava Dies” skrivit om avtalet. ”Påven”, skriver Fader Lombardi, ”påminde om Berlinmurens fall för 20 år sedan och sade: "medborgarnas strävan och regeringens förväntningar krävde nya modeller i det offentliga livet och en ny solidaritet mellan nationer och folk. Utan detta skulle framtidens rättvisa, fred och välstånd - som man så länge väntat på - förblivit obesvarade”.”I denna kontext är Start 2 goda nyheter”, fortsatte Fader Lombardi, ”eftersom det övervinner ett dödläge och återupptar vägen mot att minska och förhoppningsvis eliminera kärnvapensarsenaler”. ”Antalet kärnvapenstridsspetsar kommer att minskas med 30 procent jämfört med det senaste avtalet från år 2002. Varje land tillåts maximalt ha 1 550 stridsspetsar. De är fortfarande tillräckliga för att förstöra vår planet, men är ändå mindre än under kapprustningens tidsålder”.”Att tala om fred, ömsesidigt förtroende och solidaritet”, påpekade fader Lombardi, ”medan man fortfarande balanserar tusentals kraftfulla kärnvapensstridsspetsar, är förmodligen optimistiskt, men vägen är den rätta, och det är högst angeläget att fortsätta”. ”Det blir mer trovärdigt att tala om icke-spridning inför andra länder med kärnvapensambitioner och så skapas möjligheten att omfördela ekonomiska, vetenskapliga och mänskliga resurser till att tjäna människans mest angelägna behov och dess utveckling. Alla ansträngningar bör därför uppmuntras, och Kyrkan står alltid på fredmakarnas sida.”Benedictus XVI har hitintills skrivit fem fredsbudskap och de centrala punkterna har varit skapelsen, fattigdom, sanningen, människan och familjen. Hans första fredsbudskap från år 2006 hade som rubrik ”Freden finns i Sanningen”. ”Tillsammans med otaliga människor av god vilja”, skrev påven, ”kan vi säga att detta perspektiv inte bara är ödesdigert utan även helt vilseledande. I ett kärnvapenkrig skulle det inte finnas någon segrare, endast offer. Den sanna freden kräver att alla - de regeringar som öppet eller i hemlighet har kärnvapen, eller de länder som har kärnvapensambitioner - ändrar kurs genom klara och bestämda beslut och strävar efter en avtalad och fortsatt kärnvapennedrustning. De resurser som därigenom sparas kan användas i utvecklingsprojekt som kan gynna alla människor, främst de fattigaste.””I detta hänseende”, fortsatte påven, ”kan man inte undgå att uppmärksamma oroväckande bevis på en ökning av militära utgifter och en blomstrande vapenhandel, medan det sprider sig en allmän likgiltighet inför den politiska processen och regelverk som införts av det internationella samfundet för att stärka vägen mot nedrustning”. ”I vilken framtid kan det någonsin bli fred om vi fortsätter att investera i produktionen av vapen och i forskningen för att utveckla nya? Hoppet som stiger upp från djupet av mitt hjärta är att det internationella samfundet kommer att finna mod och vishet att med förnyad övertygelse och med gemensamma insatser arbeta för nedrustningen och konkret säkerställa rätten till fred, som tillhör varje individ och varje folk”.”Genom att engagera sig för freden”, avslutade påven, ”kommer de olika organen i det internationella samfundet att återfå den myndighet som krävs för att göra deras initiativ trovärdiga och effektiva”. ”De första att dra nytta av ett avgörande nedrustningsavtal kommer att vara fattiga länder, som med rätta kräver, efter så många löften, den konkreta rätten till utveckling.”
All the contents on this site are copyrighted ©.