2010-04-09 13:42:26

Biskop Anders Arborelius skriver brev angående övergeppen på barn


(09.04.10) I ett brev till Sveriges katoliker uttrycker biskop Anders Arborelius sin upprördhet över de avslöjade övergreppen och manar de troende till till bön och botgöring. Brevet lyder i sin helhet:

Till de troende i Stockholms katolska stift

Kära systrar och bröder i Stockholms katolska stift!

Idag på den Andra påsksöndagen, som vi också kallar den Gudomliga Barmhärtighetens söndag, vill jag vända mig till er alla med den påskhälsning, som Jesus tre gånger riktar till sina lärjungar i dagens evangelium: ”Frid åt er alla” (Joh 20).Den uppståndne Herren vill ge oss sin frid mitt i våra prövningar. Just nu går Kyrkan igenom en svår prövning och grundlig rening. Vi måste lita på att Herren hjälper oss alla att fördjupa vår trohet till Kristus.Det är med stor smärta som vi tar del av informationer från olika håll om de präster, som på det grövsta har försyndat sig mot oskyldiga barn och unga och därigenom också mot Gud själv. Denna vecka fick vi också höra att en biskop i ett grannland gjort sig skyldig till detta.Vi känner förtvivlan och avsky inför detta och framför allt ett oändligt medlidande med de barn och unga som utsatts för sådana brott. Den helige fadern lider av allt detta, som jag själv kunde konstatera när jag fick träffa honom den 25 mars. Han betonar att Kyrkan måste konfronteras med ”intensiv genomlysning och rättmätig kritik för dessa tragiska illgärningar”.  Vi är alla kallade till mer bön och botgöring. Vi har alla ett ansvar för att helighet och renhet, barmhärtighet och empati sprider sig bland alla Kyrkans medlemmar.Det är speciellt tragiskt att vi konfronteras med detta just under Prästernas år, men det kan samtidigt bli en uppmaning till mer bön och offer för prästernas helgelse. Det är svårt just nu för många präster som känner sig misstänkliggjorda fast de lever ett helgat liv.Många lekmän kan också känna sig utpekade eller svikna. Men när vi ser hur synden finns också mitt i Kyrkan, måste vi se det som en Guds maning till djupare omvändelse. Denna reningstid är ytterst viktig och kan leda till en andlig förnyelse, om vi alla ser det som vår kallelse att gå helgelsens väg. Då kan Kyrkan gå igenom en djup rening och hennes ansikte kan ännu tydligare återspegla Jesu barmhärtiga ansikte.Så håll ut i hoppet, be ständigt och tjäna Herren och nästan med hängiven kärlek.

Förböner:Barmhärtige Fader, du har låtit din Son uppstå till det eviga livets fulla härlighet, därför vågar vi be:För Kyrkan på jorden, att hon alltid får återspegla din oändliga barmhärtighetFör påven Benedikt, att han i Andens kraft leder din Kyrka på botens väg och hjälper oss alla att börja ett nytt livFör våra präster, att de ständigt lever djupt förenade med Kristus och alltid förmedlar hans sanning och kärlekFör alla barn och unga som utsatts för övergrepp, att de får erfara Andens helande kraft och upprättelse på det mänskliga planetFör oss alla, att vi med djup ånger över våra synder tar emot Guds förlåtande godhet och låter oss förvandlas av den


Ty du, Fader, ser med oändlig barmhärtighet på oss dina älskade barn och låter oss leva i ständig förening med din Son, Jesus Kristus vår Herre.
                                                                                          +Anders Arborelius ocd 2010-04-07All the contents on this site are copyrighted ©.