2010-04-06 16:10:31

Vårt uppdrag är som änglarnas. Benedictus XVI Regina Caeli på Annandag Påsk


(06.04.10) Påven är i Castelgandolfo för att vila efter påsk – men igår på Annandagen firade han ändå Regina Caeli från balkongen på borggården i det påvliga residenset. Han började med att hälsa alla närvarande en glad påsk med fred och glädje. Annandag påsk kallas även Ängelns måndag eftersom liturgin påminner om hur kvinnorna mötte en ängel vid den tomma graven. Påvens reflektion fördjupade sig vid hänvisningen till ”Ängeln”, med en rad citat ur evangeliet:”Naturligtvis går våra tankar i första hand till evangelierna om Jesu uppståndelse i vilka Herrens budbärare uppenbarar sig”, sa påven. ”Matteus skriver: "Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö." (Mt 28,2-3). I alla evangelierna, framgår det att när kvinnorna gick till graven och fann den öppen och tom, var det en ängel som meddelade dem att Jesus hade uppstått.I Matteusevangeliet säger denna Herrens budbärare till dem: " "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. " (Matt 28:5-6), och visar dem sedan den tomma graven och säger till dem att bära bud till lärjungarna. I Markusevangeliet beskrivs ängeln som ”en ung man i lång vit dräkt” som ger kvinnorna samma budskap (jfr Mk 16,5-6). Lukas talar om "två män i bländande kläder" som påminna kvinnorna om hur Jesus hade förutsagt sin död och uppståndelse (jfr Luk 24,4-7). Johannes talar också om "två änglar i vita kläder" som säger till Maria från Magdala när de ser henne gråta vid graven: "Varför gråter du, kvinna?"(Joh 20,11-13).Men uppståndelsens ängel hänvisar också till en annan betydelse. Vi måste komma ihåg att ordet ”ängel” förutom att definiera änglar, andliga varelser som är utrustade med förnuft och vilja, Guds tjänare och budbärare, är också en av de äldsta titlar som tillskrivs Jesus. Vi läser exempelvis i Tertullianus (tredje århundradet): "Han - det vill säga Kristus - kallades också" rådets ängel", dvs förkunnare, som är ett uttryck som anger ett ämbete, inte en natur. Han hade uppdraget att tillkännage den store Faders plan för världen för återställandet av människan "(de carne Christi, 14). Jesus Kristus, Guds Son, kallas därför också Gud Faderns ängel: Han är den främste budbärare av Guds kärlek.

Och med denna beskrivningen av ängeln förklarade påven vad det innebär för oss: Kära vänner, om vi nu ser på vad den uppståndne Jesus sade till apostlarna: "Som Fadern har sänt mig, sänder jag er" (Joh 20:21) och skänkte dem sin Helige Ande. Det betyder att liksom Jesus var tillkännagivare av Gud Faderns kärlek, måste även vi vara Kristi kärleks budbärare; vi är budbärare om hans uppståndelse och seger över ondskan och döden, bärare av hans gudomliga kärlek. Naturligtvis är vi av naturen män och kvinnor, men vi får änglarnas uppdrag att vara Kristi budbärare – alla tar emot detta uppdrag i dopet, i konfirmationen, och alldeles särskilt i prästämbetet, Kristi ministrar, som jag tycker om att understryka under prästerskapets år.Och påven avslutade med att åberopa Jungfru Maria om att hjälpa oss att fullt ut acceptera påskmysteriets nåd och för att bli Kristi Uppståndelses glada och modiga budbärare.
All the contents on this site are copyrighted ©.