2010-04-05 11:09:08

Påskliturgin på Petersplatsen innehöll musik från den bysantinska liturgi


(04.04.10)Monsignore Piero Marini, Cermonimästare i Peterskyrkan, skrev en artikel angående Kyrkans glädje över att den högtidliga påsken firas tillsammans med alla kristna: katoliker, ortodoxa och protestanter. Vi skall här läsa ett utdrag av hans artikel:"För att öka Kyrkans glädje firas den högtidliga påsken tillsammans med alla kristna: katoliker, ortodoxa och protestanter. Det är inte alltid som detta sker, eftersom den katolska Kyrkan och kristna i väst firar påsk enligt den gregorianska kalendern som fastställdes av påven Gregorius XIII under år 1582, medan de östra kyrkorna fortsätter att beräkna datumet för påsken enligt den gamla julianska kalendern som fastställdes av Julius Caesar under år 46 f Kr.De olika sätten att räkna tiden, som också baserar sig på månkalendern, innebär att det ofta finns skillnader på en eller flera veckor mellan Påsksöndagen. Men ibland händer det som detta år att datumen sammanfaller. Det kommer att sammanfalla sju gånger under det första kvartalet av det första århundradet av det nya millenniet, nästan som ett omen från den kosmiska tiden att påskynda de slutliga stegen mot enighet angående ett gemensamt datum för Påsksöndagen.Hos alla kristna finns det en växande vilja att nå gemensamhet rörande påsken. Redan Andra Vatikankonciliet i tillägget till konstitutionen Sacrosanctum Concilium hade uttryckt denna önskan. I ett ekumeniskt möte i Aleppo i Syrien i mars 1997, lades vissa förslag fram i detta avseende. Men i år, som under år 2004 och år 2007, förenas alla kristna i en enhällig hyllning till det kristna livets troscentrum som är Jesu Kristi uppståndelse på Högtiden för Herrens Påsk.För att understryka detta gemensamma firande av Herrens uppståndelse i alla kyrkor i öst och väst, kommer man i påskfirandet i år att upprepa en gammal sed från den medeltida Kyrkan i Rom genom att sjunga inför påven "Stichi" och "Stichirà" som är sånger i vers från påskens bysantinska liturgi.I dessa utropar man Herrens uppståndelse. Sångerna går tillbaka till det sjätte och sjunde århundradet, men texterna refererar till teologiska predikningar av de östra kyrkofäderna som Johannes Chrysostomos, Basileios den store, Gregorius Nazianzen, men kanske kommer de från texter ännu äldre från det andra århundradet ur påskpredikningar av Melito av Sardis och en samtida anonym författare som givit oss en så vacker påskpredikan, som senare tillskrevs Hippolytos eller Johannes Chrysostomos.I "Stichirà" sångerna sjunger man om uppståndelsen glädje som är trons och livets centrala mysterium, det är en segersång, en källa till osvikligt hopp, en inbjudan till universellt broderskap, förlåtelse av fiender, att med alla dela Kristi fred. Två av stroferna betonar kvinnornas roll i uppståndelsen, enligt evangeliet. De kallas "mirofore" bärare av parfym och ”evangeliska förkunnare” av det glada budskapet om uppståndelsen. Sången avslutas med de ord som ständigt upprepas i den bysantinska liturgin under påsken: "Kristus är uppstånden från de döda, han har besegrat döden genom sin egen död, och till de döda i graven har han givit liv." Detta är en berömd bysantinsk text, som upprepas tusentals gånger under påsken och som Andra Vatikankonciliet citerade i slutet av artikel 22 i den pastorala konstitutionen ”Gaudium et Spes”.Således förkunnade under påsksöndagen på Petersplatsen, sånger från öst och väst, den romerska påskliturgin och den bysantinska påskliturgin, tron på Herrens uppståndelse.
All the contents on this site are copyrighted ©.