2010-04-05 11:08:51

Biskopar från hela världen har uttryckt sitt stöd till Benedictus XVI


(04.04.10) Uttaliga biskopar från hela världen har uttryckt sitt stöd till Benedictus XVI medan han förtalas av medierna angående anklagelser om skandalen rörande sexuella övergrepp i Kyrkan. De är eniga om att en kampanj pågår för att vanhedra Kyrkan och de uppmanar katoliker till bön och gemenskap med Kristi ställföreträdare."Den synliga ledaren av Kristi mystiska kropp har misshandlats av Kyrkans fiender, genom en oerhörd brist på respekt för sanningen och med en otrolig cynism, sade kardinal Juan Luis Cipriani Thorne, ärkebiskop i Lima, i Peru, under Chrismamässan som han firade på torsdagen. "Bakom det hela kan vi se en attack på Kyrkan av de som vill skada henne." ”Vi, Hans barn, kan inte tiga. Bönen är det viktigaste vapnet som den Helige Ande ställer till vårt förfogande”. "Låt oss be för påven, för Kyrkan, för biskoparna, för prästerna och för det konsekrerade livet. Låt oss söka personlig helighet med större kraft."Biskopskonferensen i Paraguay skickade ett brev till Benedictus XVI som bekräftade deras "stöd, gemenskap och solidaritet." Biskoparna uttryckte sin "gemenskap med påven i denna stund av smärta på grund av attackerna han får som herde för den universella Kyrkan" - attacker som försöker "att försvaga hans röst och moraliska auktoritet".I Santiago, i Chile, sade kardinal Francisco Errázuriz på palmsöndagen att "vissa medier försöker att skada påven genom att anklaga honom för saker som den Helige Fadern aldrig har haft ansvar för". Samma dag, sade biskop Felipe Arizmendi Esquivel i det mexikanska stiftet San Cristobal de las Casas under firandet av mässan att Benedictus XVI alltid har handlat med ansvar när det gäller problemet med sexuella övergrepp i Kyrkan. "Vi lider under inre synder som är obestridliga, som också är Judas svek, Petrus förnekande och apostlarnas, som lämnade Jesus ensam, sade han. "De har även velat kasta lera på påven trots att han som ärkebiskop i München och efteråt som prefekt för Troskongregationen, alltid behandlade dessa fall med klarhet och ansvar."I Dominikanska republiken, betonade ärkebiskopen i Santo Domingo, kardinal Nicolás de Jesús López Rodríguez påvens allvarliga kriterier som präglas av fasthet, öppenhet och stränghet när man behandlar övergrepp av minderåriga. Kardinalen sade på tisdagen under en presskonferens i Santo Domingo att en del av medierna har för avsikt att förtrycka fakta och tvinga fram tolkningar. "Detta är inget nytt och det är inget man ignorerar att detta är ett påhitt av sektorer av europeiska regeringar och grupper i USA, som inte kan acceptera påven eller Kyrkan för deras bestämda ståndpunkter i försvaret av livet och förkastandet av abort” sade han.På torsdagens Chrismamässa bekräftade kardinal Antonio Rouco Varela, ärkebiskop av Madrid och ordföranden i den spanska biskopskonferensen sin närhet till påven "särskilt i dessa dagar då han är så kränkt och attackerad." Den spanska ärkebiskopen Jesús Sanz Monte i Oviedo, skickade ett brev till påven där han uttryckte hela sitt ärkestifts respekt och tillgivenhet. Stiftet uttryckte deras närhet till oskyldiga offer för sexuella övergrepp och fördömde samtidigt vissa mediers "orättvisa och bedrägliga behandling" av påven. Liknande känslor uttrycktes av ärkebiskop Joan Enric Vives Sicilia av Urgell och Carlos Osoro Sierra i Valencia.I Rom uttryckte kardinal Antonio Cañizares Llovera, prefekt för gudstjänst och sakramentskongregationen, sin närhet till påven på tisdagen, under sin predikan i en mässa inför medlemmar av det italienska parlamentet. "Tack, Helige Fader!" sade han. "Hela Kyrkan, och idag på ett särskilt framstående sätt, är med Petrus, och den stora gåva som Gud har givit oss i hans efterträdare, vår mycket älskade påve Benedictus XVI."
All the contents on this site are copyrighted ©.