2010-04-04 12:18:30

Påven uppmanar mänskligheten till exodus under sitt Urbi et Orbi budskap.


”Jag vill sjunga till Herrens ära”
Kära bröder och systrar!
Jag förkunnar påskens budskapet med liturgins ord, som överensstämmer med judarnas antika lovsång efter att ha passerat Röda havet. Den Andra Moseboken (jfr 15,19-21) berättar att när de hade kommit över havet på torr mark och såg egyptierna under vatten, började Miriam – Arons och Moses syster – tillsammans med de andra kvinnorna, sjunga i glädjedans: "Jag vill sjunga till Herrens ära, ty högt är han upphöjd / Häst och man / störtade han i havet."
De kristna runt om i världen, upprepar den här sången under påskvakan, och i en särskild bön förklaras dess innebörd, en bön som vi nu i uppståndelsens fulla ljus gör vår egen: "Gud, dina under i gångna tider upprepar du i våra dagar. Vad du gjorde med det folk som undkom faraos makt, det gör du nu i dopet med människor från alla folk. Låt därför hela mänskligheten bli Abrahams barn, det nya Israel, och i fullt antal nå sitt mål.”
Evangeliet har för oss uppenbarat uppfyllandet av de gamla motiven: med hans död och uppståndelse har Jesus Kristus befriat människan från det radikala slaveriet, som är synden, och öppnat vägen till det sanna förlovade landet, Guds rike, det universella riket i rättvisa, kärlek och fred.
Detta "exodus" – uttåg - sker framför allt inom människan själv, och består av en ny födelse i den Helige Ande, effekten av dopet som Kristus gav oss i sitt påskmysterium. Den gamle människan ger plats åt den nya människan, det tidigare livet är bakom dig, du kan vandra i det nya livet (jfr. Rom 6:4). Men det andliga "exudus" – uttåget - är början till en fullkomlig befrielse, som kan förnya varje mänsklig, personlig och social dimension.
Ja, bröder, påsken är verkligen mänsklighetens frälsning! Om Kristus - Guds Lamm - inte hade utgjutit sitt blod för oss, skulle vi inte ha något hopp, och ödet i vår värld skulle oundvikligen vara döden. Men påsken har vänt på utvecklingen: Kristi uppståndelse är en ny skapelse, inympningen som kan generera hela växten. Det är en händelse som på djupet har ändrat historiens riktning och lagt tyngdpunkten en gång för alla på den goda sidan, på livet, på förlåtelsen. Vi är fria, vi är räddade! Därför sjunger vi ur hjärtats djup: ”Jag vill sjunga till Herrens ära”.
De kristna, som träder ut ur dopets vatten, sänds runt om i världen för att vittna om denna frälsning, för att sprida påskens frukt, som består av ett nytt liv, befriat från synd och återställt till sin ursprungliga skönhet, sin godhet och sanning. Kontinuerligt, under tvåtusen år, har de kristna - i synnerhet helgonen - berikat historien med den levande erfarenheten av påsken.
Kyrkan är uttågets folk, eftersom de ständigt lever påskmysteriet och sprider dess förnyande kraft i varje tid och på varje plats. Än idag behöver mänskligheten ett "exodus", inte justeringar på ytan, utan en moralisk och andlig omvandling. Mänskligheten behöver evangeliet om frälsning, för att träda ut ur en kris som är så djup, att den som sådan kräver stora förändringar, med början i samvetet.
Jag ber Herren Jesus att folken i Mellanöstern, och särskilt i det Land som helgades av hans död och uppståndelse, gör en sann och definitiv ”exodus” från krig och våld, till fred och samförstånd. Till de kristna samfunden som, särskilt i Irak, känner till prövningar och lidande, upprepar den Uppståndne orden fulla av tröst och uppmuntran som Han gav till apostlarna under nattvarden: "Frid vare med er" (Joh 20:21).
Må Kristi påsk markera den fredliga samlevnaden och respekten för det gemensamma bästa, i de länder i Latinamerika och Västindien som upplever en farlig upptrappning av brott kopplade till narkotikahandeln. Må den älskade befolkningen på Haiti göra sitt ”exodus” ur sorgen och förtvivlan till ett nytt hopp, stödda av den internationella solidariteten. Må Chiles älskade medborgare som är härjade av en annan stor katastrof, men stödda av sin tro, med uthållighet ta itu med återuppbyggnaden.
Må konflikterna i Afrika som fortsätter att orsaka förstörelse och lidande, nå ett slut, med den Uppståndne Kristi kraft, och uppnå fred och försoning som är en garanti för utveckling. I synnerhet rekommenderar jag Gud den Demokratiska republiken Kongos, Guineas och Nigerias framtid.
Må den Uppståndne stödja de kristna som för sin tro, lider av förföljelse, till och med till döds, som i Pakistan. Må Gud ge kraften att ta dialogens och den fredliga samexistensens väg, i de länder som drabbas av terrorism och religiös eller social diskriminering.
Må Kristi påsk ge ljus och styrka till styrande i alla nationer så att den ekonomiska och finansiella verksamheten slutligen fastställs på sanningens, rättvisans och det broderliga stödets kriterier.
Må Kristi uppståndelses frälsande kraft påverkar hela mänskligheten, så att den tar sig ur de många och tragiska uttrycken på den "dödens kultur" som tenderar att sprida sig, och bygga en framtid av kärlek och sanning, där varje människas liv respekteras och accepteras.
Kära bröder och systrar! Påsken verkar inte i magi. Såsom judarna bortom det Röda havet möttes av öken, så finner kyrkan, bortom Uppståndelsen, historien med dess glädjeämnen och förhoppningar, sorger och bekymmer.
Men denna historia är ändå förändrad och präglas av nytt och evigt förbund, och den är verkligen öppen för framtiden. Räddade i hoppet, fortsätta vi vår pilgrimsfärd, med en gammal och alltid ny sång i våra hjärtan: ”Jag vill sjunga till Herrens ära, ty högt är han upphöjd”All the contents on this site are copyrighted ©.