2010-04-04 09:53:57

Kyrkans påskhälsning till påven genom kardinal Sodano. "Kyrkan är med dig! - Vi låter oss inte påverkas av 'pratet'."


(04.04.10) Kardinalkollegiet dekan kardinal Angelo Sodano inledde påskmässan på Petersplatsen med en påskhälsning till påven som uttrycker kyrkans närhet till sin påven i dessa tider då massmedians angrepp mot påven är hårda – Glad påsk Helige Fader! Kyrkan är med dig!”Helige Fader, på denna påskens högtidliga fest inbjuder kyrkans liturgi oss till helig glädje när hon säger: "Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss jubla och vara glada!".

I denna anda samlas vi idag runt dig, Petri efterföljare, biskop av Rom, Kristi Heliga Kyrkas osvikliga klippa, för att sjunga med dig den kristna trons och hoppets Halleluja.Vi är djupt tacksamma för den själsstyrka och det apostoliska mod med vilket du proklamerar Kristi evangelium.

Vi beundrar din stora kärlek, som med en faders hjärta, ”gör dagens människors glädjeämnen och förhoppningar, sorger och bekymmer, till sina, särskilt de fattigas och alla dem som lider”, för att använda det Andra Vatikankonciliets ord, i förordet till den apostoliska konstitutionen "Gaudium et Spes."

Idag vill hela kyrkan genom mig säga i kör: Glad Påsk, älskade Helige Fadern! Glad påsk, kyrkan är med dig!Med dig är kardinalerna, och dina medarbetare i den romerska kurian. Med dig är biskoparna runt om i världen, som driver tre tusen kyrkliga distrikt på planeten. Särskilt med dig idag är de fyra hundra tusen präster som tjänar Guds folk generöst i församlingar, kapell, skolor, sjukhus och många andra miljöer, samt som missionärer i avlägsna delar av världen.

Helige Fader, med dig är Guds folk som inte låter sig påverkas at det tillfälliga "pratet", av prövningarna som ibland angriper de de troendes gemenskap. Som Jesus sa till oss: "I världen får ni lida", han tillade dock snabbt: "men var inte oroliga, jag har besegrat världen" (Joh 16:33).I torsdags, under oljevigningsmässan, stärkte du ers Helighet oss alla, när du talade om Guds godhet och påminde oss om Roms första biskops, aposteln Petri ord, som beskriver för oss Kristi inställning under sitt lidande: ”Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. (1 Pet 2:23)

Helige Fader, vi kommer att försöka förvalta dina ord som en skatt. Under denna högtidliga påsk kommer vi att be för dig, att Herren, den Gode Herden, fortsätter att stödja dig i din uppgift att tjäna kyrkan och världen.Glad påsk, Helige Fadern!

Glad påsk, milde Kristus på jorden!

Kyrkan är med dig!
All the contents on this site are copyrighted ©.