2010-04-02 17:29:08

Långfredagen - en dag som tillägnas det Heliga Landet


(02.04.10) Långfredagen är för den universella Kyrkan en dag, som särskilt tillägnas det Heliga Landet och då kollekten går till de kristna samfunden i det området. Och angående detta initiativ så riktade Kongregationen för de österländska Kyrkorna den 8 mars ett budskap till biskoparna i världen, undertecknat av prefekten, kardinalen Sandri.

I början av brevet erinras det om de första kristna samfundens särskilda känslighet för Kyrkorna i svårighet, såsom det vittnas om bl.a. i aposteln Paulus brev, där omtanken om de lidande bröderna kallas ”nåden att få vara med om och hjälpa de heliga”. Kongregationens appell inspireras särskilt av Påvens pilgrimsfärd i Israel och Palestina i maj förra året, då Påven med styrka framhöll: ”Jag vill idag upprepa vad jag har sagt vid andra tillfällen - i det Heliga landet finns det plats för alla!”.

Och samtidigt uppmanade Påven myndigheterna om att stödja den kristna närvaron. Under resans lopp uppmuntrade han de kristna att var ”en bro för dialog och samarbete” i byggandet av fredens kultur och att göra de lokala Kyrkorna till ”verkstäder för dialog, tolerans och hopp, liksom för solidaritet och utövad barmhärtighet”.

I Kongregationens appell nämns också prästerskapets år som just firas och hur man skall engagera sig för de Heliga platserna tillsammans med biskoparna, prästerna och seminaristerna i hela Kyrkan. Såsom prefekt för Kongregationen, som Påven har givit uppgiften att hålla intresset för ”det välsignade landet” levande, uppmanar kardinalen Sandri biskoparna i hela världen att bekräfta det solidariska engagemang, som redan visats gentemot de kristna i Orienten, vilka bär på ett ansvar som tillhör den universella Kyrkan - att vårda de kristna rötterna, platserna och personerna som är tecken på dem.
All the contents on this site are copyrighted ©.