2010-04-02 17:30:26

Ekumeniskt Påskbudskap från Jerusalem


(02.04.10) ”Vårt budskap till er som är nära eller fjärran är ett budskap om hopp, uppmuntran och uthållighet. Vi känner till utmaningarna som många kristna måste bemöta både här och annorstädes i världen. Och vi känner till förtvivlans styrka och de ondskefullas makt, men vi känner också till Uppståndelsens makt, Guds styrka i Kristus för att konfrontera mäktiga och makter för att främja freden, den ömsesidiga respekten, medkänslan och modet att säga sanningen”.

Detta är en del av det ekumeniska Påskbudskapet som idag har spridits av den latinske patriarken i Jerusalem Foud Twal och undertecknats av patriarkerna och ledarna för de kristna kyrkorna i Jerusalem. Och vidare säger budskapet: ”Vi anhåller er om att be för oss, som är engagerade i en kamp för rättvisan, freden och försoningen, så att Jesus när han återvänder inte på nytt skall behöva gråta för Jerusalem, utan ena sig till vår glädje i enheten, i respekten och i kärleken för alla folken i det Heliga Landet”.

Detta sägs alltså i det ekumeniska Påskbudskapet från de religiösa ledarna i Jerusalem. Frustreringen för invånarna i det ockuperade palestinska territorierna är nu stor - framförallt för de kristna, men även för muslimerna som i denna påsktid, såsom ofta sker i samband med religiösa högtider, är föremål för rörelsebegränsningar och inträdesförbud till det Heliga landets heliga platser som bestämts av myndigheterna i Israel.

”Omkring 15.000 kristna i de palestinska territorierna skulle i dessa dagar vilja bege sig till Jerusalem, men den israeliska regeringen har endast givit några hundratal tillstånd”, säger chefen för ´Jerusalem Inter-Church Center´ till missionärsnyhetsbyrån Misna. Han bekymrar sig över den israeliska regeringens begränsande åtgärder i denna vecka som sammanfaller med den judiska Påsken
.
”Sedan den 15 mars tills för ett par dagar sedan förhandlade representanterna för de arabiska ortodoxa samfunden och andra kristna samfund med den israeliska regeringen och bad om friheten att kunna nå kultplatserna, men det tjänade inget till, man lyssnade inte på oss”, säger en grekisk-katolsk lekman. För många kristna blir det således inte möjligt att delta i viktiga ögonblick av gemenskap, men restriktionerna drabbar även det muslimska samfundet, som måste bege sig till de israeliska territorierna för arbete eller andra orsaker. Också tillträdet till moskén Al-Aqsa, de lokala muslimernas viktiga heliga plats, har begränsats.

”Även personer med regelmässiga tillstånd kommer att få problem”, säger Michel Nseir, som har hand om Mellanösternfrågan hos Kyrkornas Världsråd i Génève och han ansluter sig till dem som redan har anhållit om rörelsefrihet under Påsktiden.All the contents on this site are copyrighted ©.