2010-04-02 18:20:53

De kristna får inte acceptera orättvisor som förhöjs till rättigheter - som abort. Påven under Oljevigningsmässan


(02.04.10) På torsdagsförmiddagen firade påven oljevigningsmässan i S:t Peterskyrkan, tillsammans med kardinaler, biskopar och stiftets präster och religiösa som är närvarande i Rom. Just denna mässa är det önskvärt att så många präster som möjligt deltar eftersom kyrkan, Kristi kropp, är central i mässan och prästerna samlas runt sin biskop som uppmanar de till trohet mot prästlöftena, och inbjuder dem att offentligt förnya dessa löften.Under denna mässa välsignas även de heliga oljorna efter det att prästerna förnyat sina löften. Oljan för de sjukas smörjelse, katekumenolja och krisman. Oljan för de sjukas smörjelse bars fram till altaret av några troende sjuka, katekumenoljan bars fram av några som ska ta emot dopets sakrament under påsken och krisman av några blivande konfirmander och diakoner i närstående prästvigning.I påvens predikan denna morgon kretsade hans reflektion runt oljan. Många kvaliteter i ett och samma element, som denna naturens frukt omfattar i materia och symbolik. Oljan som följer oss från dopet genom livet till den sista smörjelsen. ”Oljan har en vid betydelse, sa påven. ” Den är näring, den är medicin, den ger skönhet, den ger övning inför kampen och ger kraft. Kungar och präster smörjs med olja som ett tecken på värdighet och ansvar, och den kraft som kommer från Gud”.Påven sa att ordet ”Kristus” som är den grekiska översättningen på ordet Messias betyder smord. ”Att vara kristna betyder att komma från Kristus, tillhör Kristus, att tillhöra den som Gud själv har smort - inte med en materiell olja, men med honom som representeras av oljan: med den Helige Anden”, sa påven.Den kristnes andliga medvetenhet om detta innebär ett konkret ansvar. Symboliken i olja innebär även ”styrka i kampen", som får de kristna att "som goda medborgare" respektera rättigheterna och att göra "vad som är rätt och gott", men även omvänt, att vägra att göra det som i de rättsliga inte är rätt, utan orättvist":

"Det är viktigt att de kristna följer lagen även idag, vilket är grundläggande för fred ”, sa påven. Det viktigt att de kristna inte acceptera orättvisan som förhöjs till en rättighet - till exempel när det gäller dödandet av oskyldiga ofödda barnen. På det viset tjänar vi freden, och följa i Jesu Kristi fotspår, som S:t Petrus säger: ”Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. (1 Pet 2:23)

"De kristnas kamp – förklarade påven tidigare - är att inte använda våld, utan att fortsätta vara beredda att lida för det goda, för Gud." För dem är fred ett värde som följer Guds direktiv och det är frukten av Jesu:"De kristna bör därför vara fredligt folk, människor som ser och lever Korsets mysterium som försoningens hemlighet. Kristus vinner inte genom svärdet, utan genom korset. Han vinner genom att övervinna hatet. Han vinner i kraften av sin större kärlek (...) Som präster är vi kallade att vara fredens män, i gemenskap med Jesus Kristus, vi är kallade att motsätta oss våld och att lita på kärlekens större makt."

Påven förklarade vidare oljans hänvisning till prästämbetet. ”I folketymologi anslöt man redan under antiken det grekiska ordet för olja "elaion" med ordet "eleos - barmhärtighet. Faktum är att i de olika sakramenten är den vigda oljan alltid ett tecken på Guds nåd. Näst prästen sörjs under vigningen innebär det därför alltid även en uppmaning att föra Guds barmhärtighet till människorna. I våra livs lampor bör aldrig barmhärtighetens olja fattas.”Ikväll började påskens heliga Triduum – de tre påskdagarnas liturgi – med mässan som bär namnet ”In Coena Domini”- Herrens nattvard. Påskens triduum är kyrkoårets höjdpunkt i åminnelse av Jesu lidande, död begravning och triumferande uppståndelse, segrare över synden och döden. Denna mässa firar påven alltid i Laternabasilikan, som är påvens biskopssäte i Rom. Skärtorsdagen helgar minnet av dagen då Kristus Överstepräst instiftade prästämbetet och Eukaristin.
All the contents on this site are copyrighted ©.