2010-04-01 15:52:09

Kardinal Levada till The New York Times: "vi kan och bör vissa påven vår tillit"


(01.04.10) I ett uttalande som utgavs på Vatikanens hemsida, underströk kardinal William J. Levada att den senaste tidens media attacker mot den Helige fadern i The New York Times angående sexuella övergrepp inom Kyrkan "saknar varje rimlig standard för rättvis behandling" vilket är något som amerikanska läsare förväntar sig av landets största medier.Kardinal Levada, som är den nuvarande prefekten för Troskongregationen, började sitt inlägg genom att ta upp en nyligen utkommen artikel i The New York Times av den erkända kolumnisten Laurie Goodstein som riktade anklagelser mot Vatikanens hantering av sexuella övergreppsfall i Milwaukee stift i USA.I en djupgående artikel bevisade kardinalen att den ström av kontroverser som just nu omger Kyrkan och påven är full av lögner. En av dessa är att Benedictus XVI, som kardinal Joseph Ratzinger, hindrade sanktioner mot en diabolisk präst i Milwaukee som hade sexuellt missbrukat över 200 döva barn i sin vård. Ytterligare en lögn är att Benedictus XVI bortser ifrån övergreppen och att påven är mer intresserad av att rädda prästers anseende än i att utrota problemet. Påvens skarpa kritik mot irländska biskopar och hans uppriktiga fördömande av präster och nunnor som begått övergrepp i ett brev till den irländska Kyrkan som utkom den 20 mars i år visar att påståendet överhuvudtaget inte är sant.Kardinal Levada skrev att vi är skyldiga påven Benedictus XVI ett stort tack för att han har infört de åtgärder som har hjälpt Kyrkan att utrota övergreppen. Dessa ansträngningar började när påven tjänstgjorde som prefekt för Troskongregationen och har fortsatt sedan han valdes till påve. ”Jag ber The New York Times”, avslutade Kardinal Levada, ”att ompröva sin attack på Benedictus XVI och ge världen en mer balanserad syn på en ledare som vi kan och bör vissa vår tillit.”

 
All the contents on this site are copyrighted ©.