2009-11-25 16:36:00

Historien är inte följden av ett blint öde eller slumpen, den är den helige Andens verk, i en dialog mellan Gud och människorna. Det sa Benedictus XVI vid onsdagens audiens


Påvens ord vid onsdagens audiens kom till stor del att handla om förhållandet mellan tro och vetande och han tog här upp två medeltida teologer från klostret Saint Victor i Paris , Hugo och Rickard. Enligt Hugo av Saint Victor har alla vetenskaper ett värde i sig, och inte bara för att förstå skrifterna, och de måste odlas för att utöka människans lärdomar. Påven talade vidare om den sunda intellektuella nyfikenheten i människan som fick Hugo att råda studenterna att aldrig begränsa deras önskan att förkovra sig.
Historien är inte följden av ett blint öde eller slumpen, sa han vidare, den är den helige Andens verk som väcker en underbar dialog mellan Gud och människorna. Men detaljerna i Påvens katekes finner ni lyssnare som vanligt i Olle Brandts inslag i våra lördagsprogram. Som vanligt ska vi nu följa Påvens ord på engelska :
”I vår fortsatta katekes om den kristna kulturen på medeltiden ska vi nu stanna upp inför två berömda tolvhundratals teologer, bundna till klostret Saint Victor i Paris, sa Påven. En var Hugo av Saint Victor, som betonade vikten av litterär och historisk mening i de heliga skrifterna som grund för teologins ansträngning att ena tro och vetande genom att förstå Guds frälsningsplan. Hans avhandling ”Om den kristna trons sakrament” gav en betydelsefull definition på ett sakrament, inte bara genom att betona att det grundats av Kristus och genom dess budskap om nåd, utan också genom dess värde som ett yttre tecken.
Rickard av Saint Victor, en elev till Hugo, betonade vidare den allegoriska meningen i skrifterna, för att påvisa en andlig pedagogik som syftade på mänsklig mognad och kontemplativ vishet. Rickards verk ”Om treenigheten” sökte förstå mysteriet av den treenige guden genom att analysera kärlekens mysterium, som medförde ett givande och ett tagande mellan två personer och som finner sin fulländning då detta ägnas en tredje person.
Dessa stora personligheter från Saint Victor , Hugo och Rickard, påminner oss om att teologin är grundad genom kontemplationen som föds ur tron och en strävan efter kunnande, något som medförde den stora glädjen att få erfara den välsignade treenighetens eviga kärlek.
Vid dagens audiens deltog en grupp från Danmark bland många grupper från USA, som fick följande hälsning av Påven: ”Min hjärtliga hälsning går till grupperna från Danmark och Usa. Över alla de engelsktalande pilgrimerna och besökarna som är närvarande vid dagens audiens nedkallar jag Guds välsignelse i glädje och frid.”
I da gens audiens deltog circa 8000 personer.

All the contents on this site are copyrighted ©.