2009-11-19 16:24:22

Bangladesh och Burundi uttrycker sin tacksamhet till den katolska kyrkan


(19.11.09) Efter audiensen igår tog påven Benedictus XVI emot Bangladesh kvinnliga premiärminister, Sheikh Hasina, i Vatikanen. Vatikanens pressrum informerar om ett möte som främst fokuserade på situationen i Bangladesh och om hur man ska främja ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Premiärministern uttryckte sin tacksamhet till den katolska kyrkan för dess bidrag i Bangladesh genom olika engagemang inom utbildning, hälsovård och omsorg.

**********************************

På onsdagseftermiddagen tog påven även emot Burundis president, Pierre Nkurunziza, under en privat audiens i det Apostoliska Palatset. I deras samtal uttryckte påven sin önska att kyrkan i Burundi ska kunna erbjuda sitt bidrag, inte endast inom andlig själavård, utan även vad gäller utvecklingen i helhet i Burundi; inom utbildningsväsen, hälsovård och social-humanitär verksamhet. För detta ändamål efterlystes ett ramavtal som definierar och säkerställer den rättsliga ställningen för den katolska kyrkan och dess verksamhet i landet. Efter audiensen deltog presidenten i en presskonferens som hade organiserats av SantÉgidio föreningen under vilken presidenten beskrev situationen i landet.

Burundi är ett land som för Afrika blivit till en fredsmodell, men som tampas med hungersnöd, fattigdom och analfabetism. Burundi lever i en nyvunnen anda, sa presidenten, en längtan efter försoning efter år av krig. Burundis president var även i Rom för att delta vid FAO s toppmöte om säkrad tillgång till mat, där presidenten framhävde att Burundis myndigheter anstränger sig för att göra konkreta reformer, inom sjukvård där vård av barn upp till 5 år är gratis, liksom vård under graviditet. En statlig skola håller på att byggas upp, och det är tydligt hur befolkningen gemensamt arbetar för att återuppbygga landet och hur detta arbete har en försonande effekt. Skolor sjukhus och bostäder byggs, även för de tusentals flyktingar som nu återvänder till Burundi efter krigets slut.

I detta försonings- och utvecklingsarbete har den katolska kyrkan en mycket viktig och avgörande roll, sa presidenten, eftersom den katolska kyrkan i landet har framhävt att försoningen och förlåtelsen karaktäriserar den kristne, och den goda kraften som finns i dessa två värden.

Det är på jordbruket som Burundi lägger sitt framtidshopp. 25 miljoner fruktträd har planterats de senaste åren, och ytterligare 40 miljoner ska planteras inom 2010. Exporten av frukt kan därför bli nationalekonomins motor i Burundi, ett land var entusiasm och längtan är uppenbar, att ur freden utvecklas och därmed främja just freden.

**************

Påvens resa till Malta går av stapeln den 17-18 april I vår nästa år, i samband med det att man firar 1950- års jubileet av den Helige aposteln Paulus skeppsbrott på Malta. Påven anländer till Malta på lördagseftermiddagen, och återvänder till Rom på söndagskvällen. Vid ankomsten möter påven de högsta civila myndigheterna och sedan besöker han den grotta Paulus fann sin tillflykt i Rabat, på Malta. På söndagen firar påven en utomhusmässa i Floriana och efter det möter han ungdomarna i huvudstaden Valetta. Påvens resa till Malta kungjordes den 12 september. Biskoparna i Malta och presidenten har flera gånger bjudit påven till denna lilla ö mitt i Medelhavet. Ytterligare detaljer om påvens besök kommer att tillkännages i sinom tid.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.