2009-11-19 16:21:38

Appell till Europa: "Var inte blinda och döva för de de diskriminerade kristna i världen"


(19.11.09) En appell till Europa om att inte glömma de diskriminerade kristna i Irak, Pakistan och i Kosovo, hördes igår i den andra riksdagskammaren i Italien. Debatten hade organiserats av organisationen "Rädda klostren”, som lyfter fram och belyser de svåra sammanhang under vilka de kristna vittnar om evangeliet, trots bristen på säkerhet och utsatta för våld.


Appellen gick till Europa att inte fortsätta agera som blind eller döv inför den diskriminering som de kristna utstår. De närvarande biskoparna vid debatten berättade om våldet och förnekandet av medborgerliga rättigheter. Kosovo, Irak och Pakistan är alltså enade av det gemensamma djupa lidandet men även av trons kraft i dessa små kommuniteter.Biskopen av Faisalabad Msgr. Joseph Coutts berättade om attackerna mot de kristna byarna i Pakistan: "Vi fick ta del av denna hemska upplevelse i den lilla staden Goijra den 2 augusti, då en stor grupp muslimer angrep de kristna. De kristna hade skändat koranen, sade de, och ilskan var djup - men det var inte sant! Tio kristna dödades, varav en pojke och en flicka. Men det finns även positiva tecken: Regeringen har hjälpt till att bygga upp de bostäder som brändes. I Pakistan, är vi kristna tillsammans inte mer än 2 procent”, sa biskopen, ”men vi är inte en tyst minoritet. "Ett problem är dock hädelse lagen som ger livstids fängelse eller dödsstraff för dem som vanhelgar Koranen eller förtalar namnet Mohammed. En lag som ifrågasätts, även inom det muslimska samfundet den senare tiden. "Vår relation med muslimer är mycket viktigt, sa Msgr Joseph Coutts, ”mycket viktigt. Denna lag har snarare blivit ett redskap i fiendens händer. Det är mycket svårt att försvaras sig. Efter tragedin i Goijra har de dock börjat förstå.Vad gäller Irak är situationen svårare där det har pågått en ständig utvandring av kristna, och där de kristna har svårt att hävda sina rättigheter inför de politiska myndigheterna, vilket förvärras efter år av konflikt. De kristna väljer att leva i "tyst dialog", sade Msgr. Mikhael Al Jamil, syrisk ärkebiskop i Takrit:"De kristna är fria att utöva sin religion, sitt samvete och sina böner i Irak. Men när det kommer till medborgerliga rättigheter, är dessa inte desamma som för en muslim som som alltid kommer före en kristen. Samlevnad är inte dåligt, men det är inte som vi tror, Vi kan aldrig jämföra vad som händer i Mellanöstern med vad som händer i väst. Detta är "misstaget, den stora misstaget”.

Här i Europa, tror man att orientalerna tänker med samma huvuden som här, med samma tankemönster. Man måste vara vaksam mot detta”

Slutligen Kosovo, där, under de senaste 10 åren, minst 150 heliga platser förstörts, och där situationen är dramatiskt i flera serbiska enklaver. Det är så angeläget att arbeta för samexistens och den ömsesidiga respekten, som starkt förespråkas av påven”, avslutar biskoparna. ”Religionsfriheten är "klippan" på vilken de mänskliga rättigheterna bygger”.   
All the contents on this site are copyrighted ©.