2009-11-18 14:43:26

"Min tanke går till alla barn i världen" sa Benedictus XVI i en appell för barnens rättigheter under onsdagens audiens


(18.11.09) Det vackra höstvädret fortsätter och till påvens audiens i Audienshallen gick det idag en jämn ström med pilgrimer och turister . Påven började denna gång med att sjunga välsignelsen.Och så till Påvens ord på italienska där han talade om katedralerna i Europa. Medan han tidigare hade betonat vikten av medeltidens författare och litteratur tog han idag upp konstens stora betydelse för den troende.

”Må Herren hjälpa oss att återupptäcka skönheten, som en av vägarna, kanske den bästa och mest affascinerande, för att nå fram till Gud och älska honom.” sa påven. Men vi ska som vanligt höra hans ord till de engelsktalande deltagarna:

Jag har tidigare,under veckorna som gått, talat om medeltidens teologi, och nu vill jag uppmärksamma hur den kristna tron under medeltiden inspirerade några av konstens stora verk i alla tider: katedralerna i Europa. De romanska katedralerna är utmärkande för deras storlek och för att de introducerar vackra skulpturer i kyrkorna, och dit hör bilden av Kristus som den högste domaren och portarna som leder till himlen. Genom att träda in genom Honom, kommer de troende in i ett rum och i en tid som är annorlunda från allt annat liv, och på ett visst sätt kan de genom att ta del i liturgin få känna av det eviga livet.

Så småningom kom den gotiska arkitekturen att tränga bort den romanska och den gav höjd och ljus till den tidigare stilen. Den gotiska katedralen tolkar själens vilja i arkitekturens linjer och man finner en syntes mellan tro, konst och skönhet som fortsätter att höja våra hjärtan och sinnen till Gud idag. När tron möter konsten, speciellt i liturgin, skapas en djup syntes, som gör det osynliga synligt, och de två stora arkitektoniska stilarna under medeltiden visar just hur skönheten är ett mäktigt medel för att få oss att närma oss Guds mysterium. Må Herren hjälpa oss att upptäcka denna skönhetens väg igen, säkerligen en av de bästa vägarna för att lära känna och älska den allsmäktige Guden.

Påven slutade sina ord på engelska med sin hälsning till alla de engelsktalande pilgrimerna vid dagens audiens , speciellt medlemmarna av Världsunionen för de katolska kvinnoorganisationerna. Över er alla nedkallar jag hjärtligt Guds rika välsignelse.

Vid slutet av audiensen kom Påven med följande appell:

I övermorgon uppmärksammar man vid FN Världsdagen för bönen och för barnverksamheten, i samband med tjugoårsfirandet av antagandet av konventionen om barnets rättigheter. Min tanke går till alla barn i världen, speciellt till dem som lever under svåra förhållanden och lider genom våld, missbruk, sjukdomar, krig och hunger.

Jag ber er att ena er med min bön och samtidigt gör jag en appell till det internationella världssamfundet om att de må mångdubbla sina ansträngningar för att ge ett rätt svar till barndomens dramatiska problem. Ett generöst engagemang från alla är nödvändigt för att barnens rättigheter ska erkännas och deras värdighet alltmer respekteras.All the contents on this site are copyrighted ©.