2009-11-17 15:31:59

"Försoning och dialog" Kardinal Bertone till kyrkan i Kina


(17.11.09) Att fortsätta, på försoningens väg inom den katolska kyrkan, och dialogen med de civila myndigheterna, är den uppmaning som kardinal Bertone, Vatikanens statsekreterare, vänder till de katolska prästerna i Kina, i ett brev i samband med Prästerskapets år. Kardinalen inbjuder till att följa den Helige Jean Marie Vianney, Cure d’Ars, som ”kunde konsten att tala med alla, eftersom han var en bönens man”. I sitt brev återkommer kardinalen till det historiska brev som påven Benedictus XVI skrev till den katolska kyrkan i Kina, i maj 2007.“Det är fortfarande tid att så, mer än tid att skörda”, skriver kardinal Bertone och citerar den store jesuitmissionären i Kina, fader Matteo Ricci, när han beskriver situationen i Kina två år efter påvens brev till Kinas katoliker. ”Vi kan inte ännu göra definitiva beräkningar, understryker kardinalen, men trots ihållande svårigheter och den information som nått oss från olika delar av Kina, finns det också hoppfulla tecken”.Kardinal Bertone uppmanar alltså till att arbeta på” försoningen inom den katolska församlingen i Kina”, och på en” respektfull och konstruktiv dialog med de civila myndigheterna, utan att förneka den katolska trons principer”. Två uppmaningar ger kardinal Bertone prästerna för att bemöta kyrkans social-politiska situation i Kina: “kärlek till Gud” och “Kristi efterföljelse ovillkorligt”. Kanske någon av er blev förvånade över påvens brev", skriver kardinal Bertone och försäkrar prästerna att den Heliga Stolen är medveten om den komplexa och svåra situationen i vilken de befinner sig.Kardinalen avslutar med att ge några praktiska råd till prästerna som leder en liten hjord mitt bland folk som har en likgiltig eller till och med motstridig inställning till de troende: besök familjer i byarna, katolska och icke katolska, forma goda katekeslärare, visa kyrkans välgörenhet ordna möten, vittna om Kristi närvaro i Guds Ord och i Eukaristin, enhetens sakrament. Kardinal Bertone uppmanar biskoparna att oupphörligt utbilda sina präster och att driva en pastoralvård som främjar prästkallelser.
All the contents on this site are copyrighted ©.