2009-11-17 15:42:18

"Evangeliseringen får inte underskatta relativismens kraft att manipulera samveten"


(17.11.09) Benedictus XVI har skrivit ett budskap till Kongregationen för Folkens Evangelisering, som på måndagen öppnade sin pleniförsamling vid det påvliga universitetet Urbaniana. Mötet samlas kring temat ”Den Helige Paulus och den nya Areopagen”.Vi kan börja med att påminna om vad aeropagen är. Det är från början namnet på en kulle i Aten, men termen användes flera hundra år före Kristus för att beskriva de äldre lärdas församling i Aten. Medlemmarnas främsta uppgift var att förvalta lagen, den allmänna moralen och medborgarnas kult. I kristendomen är Paulus tal inför areopagen känt från Apostlagärningarna (17, 22-34), där aposteln tar tillfället i akt att identifiera den okände guden som Kristus, död och uppstånden.Påven underströk detta i sitt budskap – förmågan att välja ett passande språk och gå ur sin ursprungliga miljö – då man förkunnar evangeliet. ”Liksom Paulus förkunnade Kristus i Areopagen i Aten, med ett ”inkulturerat” språk, och i ett sammanhang långt från det evangeliska, så är även Kyrkan idag kallad att förkunna det glada budskapet med mod i det föränderliga samhället”, sa påven. Benedictus XVI påminde om Jesu tröstande ord till hedningarnas apostel: "Var inte rädd utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas, ty jag är med dig, ingen ska angripa dig och göra dig något ont" (Apg 18,9-10). Påven citerade vidare Paulus VI som sa att det inte endast gällde att predika evangeliet, utan att med evangeliets kraft, nå och röra upp de förutbestämda värdena, kriterierna och fördomarna, tankegångarna, inspirationskällorna och livsmodellerna som strider mot Guds Ord och Frälsningsplan "(Läror XIII, [1975], 1448).”Man bör med realism och tro utvärdera dagens aeropager”, sa påven, ”där evangeliseringen bemöter sina stora utmaningar”… Trons ande ser historien i Evangeliets ljus, med Paulus övertygelse i Kristi Uppståndelse… Kyrkans missionsverksamhet bör därför inriktas på detta tredje årtusendes samhällsnervcentra”… ”Men” - fortsätter påven – ”den utbredda relativismens kultur får inte underskattas, en kultur som mestadels saknar värden, som angriper familjens helgedom, som infiltrerar sig i utbildning och i andra samhällsområden och förorenar dem, manipulerar samveten, särskilt ungdomarnas”.I slutet av sitt budskap uppmanar påven därför att imitera aposteln Paulus andlighet, som var helt centrerad på Kristus, och hade förmågan att i evangeliseringen göra om svårigheter till möjligheter. De kristna bör därför var trogna då de vittnar om Kristus och med tålamod bygga på enheten som gör det lättare att evangelisera.
All the contents on this site are copyrighted ©.