2009-11-16 17:38:54

”Kristi ord är eviga i en skapelse avsedd att förgå," sade Benedictus XVI under söndagens Angelus


(16.11.09) Tusentals troende var samlade på Petersplatsen för söndagens Angelusbön, där Benedictus XVI fokuserade på söndagens läsningar ur Markusevangeliet. Även om skapelsen är "avsedd att förgå”, sade påven, är Jesu ord "eviga".På den näst sista söndagen i det liturgiska året tackade han Gud för ytterligare ett år i "Kyrkans stora familj". "Det är en ovärderlig gåva, sade påven, som tillåter oss att leva Kristi mysterium i historien, där vi välkomnar det frö som är Guds ord i vår personliga och gemensamma existens, det är ett evigt frö som från insidan förvandlar världen och öppnar den för himmelriket.”

 

Evangelisten Markus, tillade han, visar oss i dag en del av Jesus undervisning om tidens slut: "I denna undervisning, finns det en sättning som är slående för sin tydliga syntes: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå”. ”Uttrycket Himmel och jord, förklarade Benedictus XVI, förekommer ofta i Bibeln för att ange hela universum, hela kosmos”. "Jesus, tillade han, förklarar att allt är dömt till att förgå, inte bara jorden, även himlen, som här ingår i sin kosmiska mening, inte som synonymt med Gud".

 

"Den Heliga Skrift är otvetydig”, sade påven. ”Hela skapelsen är avsedd att upphöra, även de element som den antika mytologin gudomliggjorde. Det finns ingen sammanblandning mellan skapelsen och Skaparen, utan en tydlig skillnad”. "Med en sådan tydlig skillnad, bekräftar Jesus att hans ord aldrig skall förgå, vilka är Guds ord och följaktligen, eviga". "Dessa är profetiska ord, par excellence, tillade han, som Jesus bekräftar i Johannesevangeliet när han vänder sig till den himmelske Fadern och säger: Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig".

 

I en välkänd liknelse i Matteusevangeliet jämför sig Jesus med en såningsman och förklarar att fröet är Ordet. "De som har tagit emot sådden i den goda jorden, som hör ordet och tar det till sig och bär frukt" är en del av Guds rike, sade den Helige Fadern. "Det betyder, sade påven, att de lever under hans styre, de lever i världen, men de är inte längre en del av världen. De bär i sig … en omvandlingsprincip som redan nu visar sig i ett gott liv, animerad av kärlek, och som till slut kommer att ge kroppens uppståndelse. Se kraften i Guds Ord."

 

Påven avslutade söndagens Angelusbön genom att förklara att jungfru Maria är sanningens levande tecken: "Hennes hjärta var god jord som välkomnade, med fullständig öppenhet, Guds Ord, så att hela hennes existens, omvandlad genom Sonen, öppnades för evigheten, hennes själ och kropp, och förutsåg varje människas eviga kallelse". "Nu, i bön, låt oss göra till vår eget hennes svar till Ängeln ’Må det ske med mig som du har sagt’, så att också vi kan nå uppståndelsens ära medan vi följer Kristus på korsvägen”.
All the contents on this site are copyrighted ©.