2009-11-14 13:30:22

Förstärk den kristna närvaron på Internet: en förpliktelse för Europas biskopar. Lyssna till Maria Hasselgren tala om mötet


(14.11.09) I Vatikanen pågår det en fyra dagars konferens under temat ”Internetkulturen och Kyrkans kommunikation", som avlutas på söndag, där den europeiska Kyrkan frågar sig hur väl de utnyttjar Internet för att förkunna Kristus. Hon får hjälp till att utvärdera detta genom representanter för projekt som Wikipedia, Facebook och YouTube. Symposiet främjas av den europeiska biskopskonferensens kommission för media, ”PECO”.Benedictus XVI är den första att uppmuntra till en sådan självrannsakan, vilket han bekräftade i sitt budskap till deltagarna. Den Helige Fadern begärde en analys av "den nya kulturen och dess konsekvenser för Kyrkans mission"."Precis som de första kristna generationerna bemödade sig med att förstå den grekiska och romerska världens hedniska miljö så att evangeliets sanning kunde beröra samtidens hjärtan och sinnen, krävs det för förkunnelsen av Kristus att dagens lärare och evangelister har en djupgående kunskap om ny teknisk kultur", löd det påvliga budskapet.Mötet inleddes av kardinal Josip Bozanic, ärkebiskop av Zagreb i Kroatien, och vice ordförande i den europeiska biskopskonferensen. Han klargjorde att "Internet inte bara är en mottagare av olika kulturer. Internet är kultur.""Kyrkan behöver Internet, fortsatte han, eftersom den har Goda Nyheter att förmedla": och betonade att man på Internet uppbygger ”morgondagens antropologiska modell". Den kroatiska kardinalen sade att Internets ökande närvaro i människans liv kräver att de troende förkunnar evangeliet även där. Han betonade att Internet inte bara är en slags behållare som samlar de olika kulturerna. Internet är också kultur sade han och producerar kultur. Inför denna verklighet måste vi komma ihåg att Kyrkan alltid har ”kunnat använda den sociala kommunikationens verktyg till mänsklighetens uppbyggning".Om Kyrkans behov för att träda in på Internets Agora, talade Mons. Jean-Michel di Falco Léandri, biskop av Gap och Embrun i Frankrike, och ordförande i den europeiska biskopskonferensens kommission för media. "Som korset har en vertikal och en horisontell axel, - sade den franska prelaten - skall vår evangelisation på Internat vara: horisontell i utbredning, vertikal i djup och kvalitet."

 

Biskop di Falco Léandri undgick inte att lyfta fram Kyrkans svårigheter med Internet fenomenet. En kristen webbplats, sade kardinalen, måste "ta itu med världen och inte skära sig av från världen”. Den måste undvika politisk jargong och undvika att själv bli en ideolog som syftar till att införa sin sanning". Snarare, tillade han, "måste den nöja sig med att förkunna sanningen om Kristus med fasthet och ödmjukhet". Med tanke på ungdomarna, sade Mons. Falco att för Kyrkan att inte vara på Internet "är det samma som att skära sig själv ut från en stor del av människans liv", och sedan uttryckte han sitt hopp om att Kyrkan skulle främja en växande kristen närvaro på webben.Under det första mötet talade även Mons. Claudio Maria Celli, ordförande i det Påvliga rådet för social kommunikation. "Den Helige Fadern har gett oss en stor uppgift, sade han i en intervju med Vatikanradion, det är att tjänstgöra i vad som har kallats en ’kulturens diakoni’. Det är denna tjänst som Kyrkan måste utföra i den komplexa och rika verklighet som är den digitala kulturen. Biskoparna i Europa begrundar detta.”Mons. Claudio Maria Celli berättade också denna vecka om hur mycket påven uppskattar teknikutvecklingen och att han kan Surfa på Internet och att han sänder e-post. Under en intervju i det italienska TV-programmet "Studio Aperto" tillade ärkebiskop Celli, att ”medan påven inte har en personlig e-postadress, skickar han själv personliga e-postmeddelanden. Han gör det! Han har stor uppskattning för den nya tekniken".

 

Ärkebiskopen förklarade att även om påven "inte kan svara på de miljontals meddelanden som skickas till hans e-post, är han fast besluten om att be för alla som skriver till honom". "Internet är ett utmärkt kommunikationsmedel, fortsatte han. "Vi strävar efter att vara närvarande där människorna är, särskilt ungdomarna.”Lyssna till vår intervju med Maria Hasselgren, som är pressansvarig i den katolska Kyrkan i Sverige: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.