2009-11-13 18:53:46

Benedictus XVI tog emot Ungerns premiärminister Gordon Bajnai


(13.11.09) Benedictus XVI tog på fredagen emot Ungerns premiärminister Gordon Bajnai i Vatikanen och diskuterade förbindelserna mellan Vatikanen och Ungern samt mellan civila och kyrkliga samfund. Båda ledarna betonade också vikten av att följa dialogens väg genom lämpliga organ. Påven och den ungerske premiärministern utbytte åsikter om aktuella internationella frågor, såsom den finansiella krisen i ljuset av påvens encyklika "Caritas in Veritate", och Ungerns 6 månader långa ordförandeskap i Europeiska unionen under 2011.
All the contents on this site are copyrighted ©.