2009-11-12 14:55:42

Spanien och Mexico försvarar livet


(12.11.09) Spanien: Den fjärde internationella Pro-Life kongressen, som avslutades på måndagen i Zaragoza, i Spanien, har utfärdat ett dokument som riktar sig till tjänstemän och samhället i allmänhet. Dokumentet uppmanar regeringarna att "arbeta effektivt för att hjälpa gravida kvinnor".Under en presskonferens berättade Jose Perez Adan, professor i sociologi vid universitetet i Valencia och medlem av exekutivkommittén i kongressen, att "stödet för gravida kvinnor gå utanför vårt eget lands gränser och nå resten av världen". "Abort har varit den största dödsorsaken i mänsklighetens historia", konstaterade han och påpekade att det varje år tar omkring 50 miljoner liv”.Cirka 3’000 frivilliga under kongressen i Zaragoza deltog i ett projekt som kallades "En miljon ljus", under vilken man tände ett ljus för varje barn som inte blivit född sedan Spanien legaliserade abort. Projektet var ett försök att "medvetandegöra och stödja livets kultur".Händelsen började med uppläsningen av pro-life manifestet som utropades den 17 oktober under ”marshen för livet” i Madrid, och raden av ljus sträckte sig över fyra kilometer genom staden Valencia.Mexico: Under invigningen av den mexikanska biskopskonferensens 88: e plenisammanträde konstaterade nuntien, ärkebiskop Christoph Pierre, att "rätten till liv angår alla och inte bara katoliker". Det är inte bara "ett sekulärt värde, tillade han, utan det är självaste grunden för sekularismen”.Ärkebiskopen förklarade att Kyrkan ofta anklagas för "hegemoni, det vill säga att hon vill infoga sig i ett område som inte är hennes, nämligen individuella rättigheter." Därför händer det, fortsatte han, "att när Kyrkan uttrycker sitt motstånd till en lagstiftning som skyddar en del av individens rättigheter, till exempel, den så kallade "rätten" till abort, anses det av vissa vara ett angrepp på demokratin".”Denna mentalitet utgör den sekulära dagsordningen enligt vilken välfärd i en demokrati är proportionell mot utvidgandet av individuella rättigheter. Detta är en teori som i huvudsak syftar till att begränsa Kyrkans offentliga närvaro och till att få troende att förstå sin religion som en privatsak", tillade nuntien.”Och ändå, sade han, har det moderna försvaret av individuella rättigheter sina rötter i rätten till liv. I vår tid har det sekulära tänkandet glömt bort denna dimension. Den förstår bara livet som en variabel i den demografiska utvecklingen, beroende på kvinnas val och på sedvanornas utveckling.”"Att påven och Kyrkan bekräftar livet som någonting absolut, är för den sekulära fundamentalismen det starkaste, det mest upprörande och det mest obegripliga påståendet." ”Men samtidigt är det just detta påstående som tilldrar sig lyssnare och som är mest uppskattat av Katolska lekmän och allt mer av icke-troende”, avslutade ärkebiskop Christoph Pierre.
All the contents on this site are copyrighted ©.