2009-11-12 15:24:19

Dialog och skönhet - Benedictus XVI:s analkande möte med artisterna den 21 november


(12.11.09)Vi närmar oss mötet mellan påven Benedictus XVI och konstnärerna som kommer att äga rum den 21 november i det Sixtinska kapellet. Ofta uppmärksammar kyrkan behovet av skönhet. Senast under det idesamtal som ägde rum i Rom under Sveriges ambassad vid den Heliga Stolens regi, då presidenten i den katolska kyrkans kulturråd, msgr. Ravasi talade. Han uppmanade då främst till att tillgodose två behov – dialog och skönhet, i värnandet om Europas andliga rötter.

Det är Msgr. Ravasi som har arrangerat mötet mellan påven och artisterna som är 260 och kommer från hela världen. Detta möte som omfattar en konsert och ett tal som påven riktar till artisterna, sker i minnet av ett liknande möte mellan artisterna och påven Johannes Paulus II för 10 år sedan, den 4 april 1999, då han skrev sitt berömda brev till artisterna. Det är även 45 år sedan påven Paulus VI, den 7 maj 1964 riktade sina ord direkt till artisterna i ett uppmärksammat budskap. Begreppet artister omfattar konstnärer från olika världar: film, musik, skulptur, målare, arkitektur, litteratur och poesi, teater, dans fotografi.

Msgr.Ravasi säger att målet med mötet är att ”förnya vänskapen och dialogen mellan kyrkan och konstnärerna, och uppmuntra till nya former av samarbete”. Drygt hälften av artisterna har svarat på påvens inbjudan. I juli skickades 480 inbjudningar till att delta, efter att främst ha konsulterat artisternas nivå, liksom även deras geografiska och kulturella ursprung, för att få vidd i representationen. Antalet inbjudna beror på att mötet mycket passande äger rum i det Sixtinska kapellet och att dess utrymme dock är begränsat.


All the contents on this site are copyrighted ©.