2009-11-11 15:28:24

Benedictus XVI talade vid onsdagens audiens om klostret i Cluny och Europas kristna rötter


(11.11.09) Vid audiensen som idag hölls inne i audienshallen talade Påven om klostret i Cluny,som grundades för elvahundra år sedan och som återställde den stränga lydnaden för den helige Benedictus regel och gjorde kyrkans liturgi till centrum för dess liv. Det betonade det högtidliga firandet av tidegärden och den heliga mässan och det berikade dyrkandet av Gud genom strålande vacker konst, arkitektur och musik. Klosterliturgin följdes då av endaglig regim med avbrott för tystnad och förböner. Cluny var beryktat för sin helighet och kunskap varför dess inflytande spreds över klostren i hela Europa.

Klostret valde fritt sina abbotar och det blomstrade upp under ledningen av ett antal utmärkta andliga ledare. Cluny bidrog även till den allmänna Kyrkans reform genom dess vördnad för heligheten, återinförandet av prästernas celibat och borttagandet av kommers med kyrkliga ämbeten. Under denna utvecklingsperiod av Europas historia bidrog Cluny till att utforma kontinentens kristna identitet , genom att lägga tonvikten på anden, respekten för människans värdighet, och att engagera sig för freden och en verklig total humanism.

Denna gång slutade Påven sin audiens med en appell för Sri Lanka. "Det har gått närmare sex månader sedan slutet på konflikten som gjutit sitt blod över Sri Lanka. Man kan med glädje märka ansträngningarna som landets myndigheter gjort under dessa veckor för att underlätta återvändandet hem av evakuerade och krigsflyktingar. Jag uppmanar livligt att man påskyndar denna uppgift och jag ber alla landets medborgare att arbeta för en snabb fred, i full respekt för de mänskliga rättigheterna och för en rätt politisk lösning av de utmaningar som ännu väntar landet.

Jag hoppas slutligen att det internationella välfärdssamhället ska arbeta till förmån för de mänskliga och ekonomiska behoven i Sri Lanka, Jag höjer min bön till den heliga jungfrun av Madhu, att hon må fortsätta och vaka över denna kära jord."All the contents on this site are copyrighted ©.