2009-11-10 18:50:09

Mordet på ärkebiskop Oscar Romero skall granskas


(10.11.09) Den salvadoranska regeringen meddelade på fredagen att den skulle granska mordet på ärkebiskop Oscar Romero som dödades 1980 medan han firade en mässa, rapporterar El Pais. El Salvadors socialistiska regering, ledd av president Mauricio Funes, har enats om att följa de rekommendationer som lades fram av den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (CIDH) under år 2000.



Kommissionen rekommenderade en fullständig utredning som skulle vara opartisk och effektiv med målet att identifiera, bedöma och bestraffa alla de "materiellt och intellektuellt ansvariga" utan att hindras av amnestilagen. El Salvadors amnestilag antogs efter fredsavtalet 1992 som avslutade landets våldsamma 12-åriga inbördeskrig där cirka 75’000 människor dödades, 8’000 försvann och som lämnade cirka 50’000 personer med allvarliga skador.



Ärkebiskop Oscar Romero, som mördades medan han lyfte kalken i ett sjukhuskapell i San Salvador, var på den tiden en frispråkig kritiker av El Salvadors regering, och kritiserade dess brott mot de mänskliga rättigheterna. Den beväpnade mannen ansågs vara en högerextremist. Över 50’000 människor strömmade till hans begravning, där ytterligare våldsamheter tog 35 människors liv.



Sanningskommissionen som undersökte El Salvadors krigsförbrytelser föreslog att Roberto D'Aubuisson bar det intellektuella ansvaret för mordet. Han var grundaren av högerpartiet Alianza Republicana Nacionalista eller ARENA och avled i cancer 1992. Men amnestilagen förhindrade en utredning av brottet och ARENA styrde El Salvador från 1989 fram till förra året då vänsterpartiet kom till makten.



Ärkebiskop Romeros saligförklaringsprocess inleddes 1997. Han har fått benämningen "Guds tjänare".








All the contents on this site are copyrighted ©.