2009-11-09 16:18:46

I USA har Representanthuset godkänt Barack Obamas reform av vårdförsäkringssystemet


(09.11.09) I USA har Representanthuset godkänt president Barack Obamas förslag till en hälsoreform. Godkännandet skedde sent i går kväll med en smal marginal, 220 röster för mot 215. Med en reform av vårdförsäkringssystemet vill man kunna täcka de 36 miljoner amerikanare, eller 1/6 av USA: s befolkning, som inte har sjukförsäkring och erbjuda 96% hälsovårdsförsäkring till ett rimligt pris. En viktig ändring för att få igenom lagstiftningen i Representanthuset var Stupak-Ellsworth ändringen som förbjuder den statliga finansieringen av abort.Lagstiftning innehåller vad som kallas en "public option" som är ett statligt försäkringsprogram som kommer att konkurrera med privata försäkringsbolag. Vad som är viktigt att veta om ”the public option” är att den finansierar de som faller under fattigdomsgränsen och därmed garanterar att alla amerikanska medborgare har tillgång till hälsoförsäkring. Detta är också den främsta motiveringen för dem som stödjer en reform av vårdförsäkringssystemet.Men Republikaner argumenterar mycket starkt mot lagförslaget. För det första är det enormt dyrt. Reformen kommer att kräva flera nya skatter, särskilt för det samhällsskikt som skapar arbetstillfällen och nya företag. För det andra har republikaner mycket liten tillit till att regeringen kan hantera ett sådant stort system. Man har redan bevis på detta i de stora problem som finns i existerande statliga sjukvårdförsäkringsprogram såsom Medicare och Medicaid, samt stimulanspaketet. För det tredje och det viktigast för katoliker är den statliga finansieringen av abort.Detta togs upp i går i samband med Stupak-Ellsworth ändringen som har fått mycket starkt stöd av den amerikanska biskopskonferensen. Ändringen förbjuder den statliga finansieringen av abort och antogs med mycket stor marginal, vilket är goda nyheter för katoliker i USA. Problemet är att ett antal mycket framstående demokratiska ledarna i kongressen har vägrat att försäkra allmänheten om att denna ändring kommer att förbli i den version som senaten nu måste godkänna och i den gemensamma versionen, om lagstiftningen godkänns, som sedan utkommer.
All the contents on this site are copyrighted ©.