2009-11-09 14:20:29

Benedictus XVI på besök i Paulus VI:s födelseort Brescia "Älska kyrkan som vår sanna moder, även då vi ser en skugga i hennes ansikte"


(09.11.09) Igår var det fest i den norditalienska staden Brescia. 30 år efter påven Paulus VI:s bortgång besökte påven stiftet på söndagen – ett endagsbesök som hade på programmet att fira utomhusmässa och inviga det nya institutet uppkallat efter hans företrädare Paulus VI. Från tidig morgon utmanade stadens troende regnet och fyllde gatorna där Benedictus XVI:s specialbil åkte fram, efter det att han landat på militärflygplatsen Ghedi klockan 9.30. ”Vi vill ha vår påve” – ”Vogliamo il papa!” ropade barnen, medan påven som första etapp klev in sanktuariet som bevarar den helige Arcangelo Tadinis reliker; ett helgon som påven påminde ”inbjuder alla att älska Gud och arbeta för en broderligare värld där man inte lever för sig själv utan för sin nästa”.

"Må kyrkan vara ett hoppets ljusa tecken för mänskligheten”, detta var den bön som påven senare på förmiddagen under mässan i Brescia, riktade till Jungfru Maria i minnet av Paulus VI som önskade en stark kyrka, rotad i Kristus och därav nära människan, modell för dialog med den samtida världen.

Påven firade mässan utomhus framför 1600-tals katedralen tillsammans med den lokala prästerna inför 12000 troende. På torget, som bär Paulus VI namn, vajade gulvita flaggor, och innan mässan började stannade påven upp vid olika grupper: sjuka, klausurnunnor och seminarister.

Påven uttryckte sin glädje över att ”bryta brödet i den stad där Paulus VI föddes och utbildades". ”Kyrkan är en konkret andlig organisation som i tid och rum fortsätter Sonens offer, den avgörande uppoffringen i Faderns ögon, som omfattar all kärlek, sa påven. ”Kyrkan som oupphörligen föds ur eukaristin, är fortsättningen på denna gåva, detta överflöd som uttrycks i fattigdom, av Allt som erbjuds i fragmentet. Det är Kristi Kropp som ger sig själv helt och hållet, kroppen bryts och sprids, ständig knuten till dess huvuds vilja.Påven talade om den kyrka som Paulus VI älskade, en ”fattig och fri kyrka”, och om dess relation med världen. ”Han såg på kyrkan som sitt livs brud, och på sin dödsbädd uppmanade han henne att vara uppmärksam på mänsklighetens djupaste och sanna behov, och att vandra fattig och fri, stark och kärleksfull mot Kristus”.

Så beskrev Benedictus XVI sin företrädares kärlek till kyrkan under predikan. Giovanni Battista Montinis lade särskild vikt vid kyrkans förmåga att tala med samtiden. ”Han la alla sina krafter på att tjäna en kyrka så enig som möjlig med Herren Jesus Kristus, så att den samtida människan, i mötet med kyrkan, kunde möta Honom, eftersom Han är människans absoluta behov”.

Påven talade om det Andra Vatikankonciliet och om Paulus VI encyklika ”Ecclesiam suam”, so reflekterar en kyrka som är medveten om sitt behov att förnyas med Kristus som modell, och i relation till världen. Något som är lika aktuellt idag vilket påven underströk: ”Hur kan man inte se att behovet av kyrkan i frälsningsplanen och hennes relation till världen fortfarande är den centrala frågan? Sekulariseringen och globaliseringen har gjort frågan ännu mer radikal, med Gud gåva å ena sidan och de icke kristna religionerna å andra sidan?”

Påven talade länge om Paulus VI, om entusiasmen att sätta sig vid hans skola, om hans lektion till kyrkan. ”Kyrkans mysterium måste levas, en själens erfarenhet mer än teologisk kunskap”, sa påven och påminde om att för att bemöta nutidens utmaningar, invandring, utbildning och finanskris, finner man det värdefulla skatter i Paulus VI:s lära.

På eftermiddagen fortsatte påven sin resa till Påven Montins barndomstrakter, Concesio utanför Brescia. Besöket avslutas vis Paulus VI institut som varje år delar ut ett internationellt pris, som i år för första gången gick till en förening och inte en enskild person: den franska patristiska föreningen «Sources Chrétiennes» för deras spridning av medeltida och antika källor, som grundades 1942.
All the contents on this site are copyrighted ©.